DatabázaČlánkyKľúčové slová

MONT ELEKTRO, a.s.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  TZB - Elektroinštalácie  ›  El. rozvodné zariadenia a elektroinštalácie
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Elektrotechnika  ›  Elektrotechnické materiály, elektroinštalácie
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Elektrotechnika  ›  Silnoprúdová elektrotechnika
*  Slovenskí výrobcovia  ›  Slovenská elektrotechnika

Kľúčové slová

BleskozvodyElektroinštalácieElektromontážeRozvádzačeSilnoprúdSlaboprúd

Základné informácie

logotype

MONT ELEKTRO, a.s.

Dodávka a montáž elektroinštalačného zariadenia vrátane bleskozvodov a výroby rozvádzačov

Kremnička 47/A
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4161 089
Tel.: +421 48 4700 971
Tel.: +421 48 4700 970
Fax: +421 48 4161 075
E-mail: montelektro@montelektro.sk
Web: www.montelektro.sk

IČO: 36031178
IČ DPH / DIČ: SK2020087223

• komplexná dodávka stavebných prác bytových aj nebytových priestorov
(banky, nemocnice, obchodné centrá, čerpacie stanice, výstavy a iné)
• príprava projektov
• výroba rozvádzačov
• realizácia elektroinštalačných NN a VN prác
• slaboprúdové dodávky - štruktúrovaná kabeláž, EPS, EZS

Stavby bez obmedzenia napätia

Spoločnosť MONT ELEKTRO, a.s. je spoločnosť, ktorá realizuje dodávky a montáž elektroinštalačných celkov v kategórii priemyselných stavieb, občianskej vybavenosti, obchodných centier, medicínskej oblasti, bankového sektoru, verejného osvetlenia a paroplynových elektrární.

Stavby bez obmedzenia napätia a vyhradené elektrické zariadenia, vrátane bleskozvodov a výroby rozvádzačov v rozsahu VN a NN. V týchto oblastiach naša spoločnosť úzko spolupracuje s projektantmi a objednávateľom za účelom skvalitnenia služieb, poskytuje poradenskú službu, vrátane opráv, údržby, záručných a pozáručných služieb.

Pre kompletnosť zabezpečujeme dodávky a montáž slaboprúdov, štruktúrovanej kabeláže, EPS, EZS a merania regulácie. Samozrejmosťou je realizácia bez závad s 24 a viac mesačnými záručnými lehotami.

Oprávnenia spoločnosti
• Potvrdenia o registrácii požiarnotechnického zariadenia
• Oprávnenie TI
• ISO ME 14 001 – Systém environmentálneho manažérstva E.M.S.
• Oprávnenie bane
• ISO ME 9 001 – Systém manažérstva kvality Q.M.S.
• ISO ME 18 001 – Systém manažérstva bezpečnosti O.H.S.A.S.
• Inšpekčná správa bane
• Odborné stanovisko TI
• Stavby vedúci

Článok bol publikovaný: 4. 10. 2019

 

Poloha na mape

Galéria

MONT ELEKTRO, a.s.
MONT ELEKTRO, a.s.

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2013
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2013
 

Údaje o firme MONT ELEKTRO, a.s. boli overené: 1. 10. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 1. 2. 2013

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety