DatabázaČlánkyKľúčové slová

AURUS spol. s r.o.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Poradenské a inžinierske služby
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Softvérové služby

Kľúčové slová

GPS monitoring vozidielInformačné systémyPočítače - softwarePoľnohospodárske službyPoradenstvo v poľnohospodárstveSoftware pre poľnohospodárstvoSPPK RK BratislavaÚčtovníctvo

Základné informácie

logotype

AURUS spol. s r.o.

Softvér pre poľnohospodárstvo, vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, Aurus Ekonomika, Aurus Agro, Aurus Pozemky, Aurus GPS Monitoring vozidiel, poradenské služby pre spracovanie agendy evidencie pôdy, agronomickej činnosti, žiadosti o priame platby, UKSUP, SPF, GSAA

Trnavská 80
821 02 Bratislava
Tel.: +421 2 443 738 76
Tel.: +421 2 443 739 42
E-mail: aurus@aurus.sk
Web: www.aurus.sk

IČO: 00604551
IČ DPH / DIČ: SK2020317079
Objednávateľ: AURUS spol. s r.o.

Kontaktné osoby

Blažej Orbán, +421 905 528 932
Stanislav Klimo, +421 905 528 931

• Vývoj a prevádzkovanie informačných systémov
• Aurus Ekopacket-účtovný softvér pre poľnohospodárstvo
• Účtovanie zvierat,nedokončenej výroby,poľnohosp. Kalkulácie atď.
• Aurus Pozemky-evidencia vlastníckych a užívateľských vzťahov
• Nájomné zmluvy,platby nájomného,mapy,mesačná aktualizácia údajov
• Aurus Agro-GPS, evidencia agro činnosti, zostavy pre kontrolu

Kľúčové slová: Softvér pre poľnohospodárstvo; Agronomický softvér; Pozemkový softvér; Monitoring vozidiel; Evidencia pôdy; Spracovanie miezd; Vedenie účtovníctva; Ekonomický softvér; Účtovníctvo; Služby pre poľnohospodárstvo; Priame platby; UKSUP; ERP; SPF; GSAA;

AURUS - Slovenský producent informačných systémov

Už 4. desaťročie vyvíjame softvér ktorý pomáha poľnohospodárom riadiť svoje podniky a zvládať povinnú rozsiahlu administratívnu agendu. Zároveň v prípade nedostatku kvalifikovaných pracovníkov spracovávame jednotlivé agendy aj formou dodávateľských služieb.

Aurus zastupenia

Na finančné riadenie podniku sme vyvinuli ERP systém Aurus EKONOMIKA. Je to modulárny systém určený pre poľnohospodárov a potravinárov ako aj pre výrobné a obchodné spoločnosti s rôznym zameraním svojej činnosti. Popri funkcionalite ktorú každý moderný ERP systém obsahuje je Aurus Ekonomika doplnený o špeciality poľnohospodárskeho účtovníctva, či potravinárskej výroby. Odpovedá na otázky za koľko som vyrobil liter mlieka alebo tonu pšenice, aká veľká je nedokončená výroba, poskytuje ekonomickú evidenciu zvierat kalkulácie vzrastových prírastkov a odpisov, nákup obilia brutto, tara, netto a mnohé ďalšie. Ak podnik z finančných alebo iných dôvodov nezamestnáva kvalifikovanú finančnú alebo mzdovú účtovníčku, môže využiť naše nasledovné služby: vedenie účtovníctva, odborný dohľad, prípadne spracovania miezd. Tieto služby vykonávame tak, že účtovný systém zdieľame spolu so zákazníkom, ktorý má tak možnosť priebežne sledovať stav svojich financií, nákladov, záväzkov, pohľadávok, …

Účtovníctvo Hlavná kniha

Sklad pohyby zásob

Systém Aurus POZEMKY je určený na zabezpečenie poľnohospodárskej pôdy – základného výrobného prostriedku poľnohospodárov. Na základe katastrálnych údajov a na podklade katastrálnej mapy, ortofoto mapy, mapy užívanej pôdy LPIS, mapy ostatnej užívanej pôdy a zamenenej pôdy systém podporuje tvorbu nájomných zmlúv, generuje platbu nájomného za pôdu, poskytuje dokonalý prehľad o aktuálnych vlastníkoch pôdy a podporuje nákup pôdy.

Aurus POZEMKY pokrytie parciel nájomnými zmluvami

Poskytuje:

 • Povinné zostavy podľa Vyhlášky 172
 • Evidenciu vlastných a prenajatých pozemkov pre PPA
 • Podklad pre zmluvy s SPF
 • Podklady pre výpočet dane z užívania pôdy
 • Prehľad oprávnenia obhospodarovania parciel a množstvo ďalších užitočných výstupov

V tejto oblasti poskytujeme zákazníkom služby hromadnej tvorby nájomných zmlúv a platieb, tvorbu a spracovanie výstupov pre SPF a PPA, prípadne komplexné vedenie pôdnej evidencie.

Aurus AGRO je moderný a výkonný nástroj, ktorý vám umožní presne plánovať a riadiť vašu rastlinnú výrobu. V programe Aurus AGRO stačí jednoduché kliknutie myšou na umiestnenie plodiny na príslušnú parcelu a máte hotový pestovateľský plán.

Program Aurus AGRO zobrazuje cenné informácie o rotácii plodín a agrotechnických operáciách na prehľadnej časovej osi. Dodáva sa s prednastavenými hodnotami výrobného procesu pre každú plodinu, tzv. technologickými kartami, ktoré môžete individuálne upraviť podľa potrieb vášho podniku. Plánovanie výrobných postupov, nákladov a cien nikdy nebolo jednoduchšie. Súčasťou systému je aj sklad a evidencia pasenia.

Aurus AGRO mapa osevu

Zároveň Aurus AGRO obsahuje aktuálnu legislatívu a upozorňuje farmára na jej prípadné porušenie. Vďaka integrácii s informačným systémom UKSUPu sa Aurus AGRO využíva na tvorbu zákonom definovanej dokumentácie ktorú je farmár povinný posielať na UKSUP, prípadne predložiť kontrolám na mieste. Vďaka integrácii s informačným systémom GSAA farmári využívajú Aurus AGRO na prípravu žiadosti o priame platby.

Popri podpore užívateľov poskytujeme aj služby dlhodobého vedenia agronomickej evidencie našimi pracovníkmi, prípadne jednorazové služby spracovania hlásení pre UKSUP alebo vytvorenia žiadosti o priame platby. S Aurus AGRO máte istotu, že vaša rastlinná výroba bude riadená efektívne v súlade s aktuálnou legislatívou.

Aurus GPS je špičkový systém na monitorovanie vozidiel pre poľnohospodárov. Ponúka sledovanie rýchlosti a polohy vozidla, spotreby PHM, identifikáciu vodičov a závesných zariadení. Integrácia so systémami Aurus Agro a Aurus Ekonomika zaručuje efektívne riadenie poľnohospodárskych prác. Umožňuje zobrazovanie pohybu vozidiel na ortofotomape, cestnej mape a mape produkčných blokov, vytváranie tematických máp obrobenosti pôdy a poskytuje prehľady o nákladoch, motohodinách a efektivite práce.

Aurus GPS práca na parcele, rýchlosť a spotreba

Prínosy Aurus GPS riešenia pre poľnohospodárov:

 • analýza nákladov na jednotlivé parcely a plodiny
 • prehľad o strojoch – aktuálna poloha, pohyb, rýchlosť a spotreba stroja
 • možnosť sledovať vozidlá cez mobil alebo tablet, vrátane zobrazenia na rôznych mapách
 • identifikácia vykonávaných operácií, motohodiny a efektivita práce
 • prehľady natankovaných množstiev a podozrivých úbytkov PHM
 • knihy jázd s možnosťou dodatočných úprav
 • identifikácia vodiča vďaka ktorej je možné generovať podklady pre výpočet miezd

Článok bol publikovaný: 14. 6. 2024

 

Poloha na mape

Galéria

Sklad Pohyby zásob
Sklad Pohyby zásob
Mzdy výber položiek do reportu Mzdy, Výplatné pásky
Mzdy výber položiek do reportu Mzdy, Výplatné pásky
Účtovníctvo Hlavná klniha
Účtovníctvo Hlavná klniha
Účtovníctvo Obratová predvaha - kontingenčná tabuľka
Účtovníctvo Obratová predvaha - kontingenčná tabuľka
Fakturácia zoznam odoslaných faktúr
Fakturácia zoznam odoslaných faktúr
Bankový výpis
Bankový výpis
Výdavkový pokladničný doklad
Výdavkový pokladničný doklad
Aurus AGRO mapa osevu
Aurus AGRO mapa osevu
Aurus AGRO kreslenie hraníc parcely
Aurus AGRO kreslenie hraníc parcely
Aurus POZEMKY zostava podľa vyhlášky 172
Aurus POZEMKY zostava podľa vyhlášky 172
Aurus POZEMKY pokrytie parciel nájomnými zmluvami
Aurus POZEMKY pokrytie parciel nájomnými zmluvami
Aurus POZEMKY mapa pôdy v správe SPF
Aurus POZEMKY mapa pôdy v správe SPF
Aurus GPS práca na parcele, rýchlosť a spotreba
Aurus GPS práca na parcele, rýchlosť a spotreba
Aurus AGRO predplodiny
Aurus AGRO predplodiny
Aurus zastupenia
Aurus zastupenia
 

Údaje o firme AURUS spol. s r.o. boli overené: 7. 6. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 9. 6. 2016

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 137, Tento rok: 147, Tento mesiac: 81, Dnes: 4

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety