V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

Mesto Jelšava

Kategórie

*  Úrady, inštitúcie  ›  Samospráva  ›  Banskobystrický kraj - mestá, obce
*  Export  ›  Samospráva  ›  Mestá
*  Cestovný ruch  ›  Regióny, mestá a obce  ›  Mestá

Kľúčové slová

Mestá, mestské úradyMestá, mestské úrady Banskobystrický krajÚrady

Základné informácie

logotype

Mesto Jelšava

Samospráva, mesto, mestský úrad

Námestie Republiky 499
049 16 Jelšava
Tel.: +421 58 4482 631
Fax: +421 58 4482 730
Mobil: +421 915 837 162
E-mail: mestskyurad@jelsava.sk
E-mail: primator@jelsava.sk
Web: www.jelsava.sk

IČO: 00328341

Mesto Jelšava

Mesto Jelšava – obrazový materiál (PDF)

Jelšava je mesto na Slovensku, ležiace v Banskobystrickom kraji, v okrese Revúca. Rozprestiera sa na rozhraní Slovenského rudohoria a Slovenského krasu. Mesto je polohovo situované do severo-južnej lineárnej sústavy osídlenia v údolí rieky Muráň. Kataster mesta Jelšava má veľkosť 4 680 ha. Počet obyvateľov je približne 3 100.

Radnica v Jelšave

Mesto Jelšava sa nachádza sa na medzinárodnej turistickej trase Gotická cesta. Je mestom s bohatou železiarskou a baníckou tradíciou i remeselnou výrobou. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1243. V 17. až 19. storočí boli Jelšava spolu s Rožňavou a Rimavskou Sobotou hospodárskymi centrami Gemera.

Od polovice 14. storočia mala obec mestské výsady vďaka rozvoju baníctva. V roku 1556 bola Jelšava vyplienená Turkami a začiatkom 17. storočia kurucmi. V meste prepukla v rokoch 1709 – 1710 morová epidémia a v roku 1829 obec vyhorela. Medzi rokmi 1938 – 1945 bola Jelšava pripojená k Maďarsku. Po roku 1950 nastáva rozvoj ťažby magnezitu.

Mesto je bohaté na kultúrne pamiatky. Medzi najvýznamnejšie patria budovy: Coburgovský kaštieľ, monumentálny Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla, evanjelický a. v. kostol a bývalé evanjelické lýceum, mestská radnica – terajší mestský úrad, reduta – mestský hostinec Skalka, meštianske domy na námestí s budovou prvej lekárne v Gemeri.

Budova prvej lekárne na Gemeri

Coburgovský kaštieľ je rozsiahly dvoj-trojpodlažný štvorkrídlový objekt, s dvojpodlažnými baštami a vnútorným nádvorím. Pôvodne renesančný opevnený kaštieľ prešiel v 60. rokoch 18. storočia honosnou barokovo-klasicistickou prestavbou. K najznámejším majiteľom tohto územia, a teda aj objektu boli: Juraj Széchy, František Wesselényi, rod Koháriovcov a Coburgovcov.

Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave (historická fotografia)

Dvojvežový monumentálny Katolícky kostol sv. Petra a Pavla je najreprezenta­tívnejšou klasicistickou stavbou v Gemeri a patrí medzi najvýznamnejšie klasicistické stavby na Slovensku. Hlavným mecénom stavby sa stal nový zemepán mesta Ferdinand Juraj Coburg. Kostol postavili v roku 1838 na pôdoryse kríža. Interiér kostola pôsobí majestátne. Svätyňa je zaklenutá polkopulou zdobenou farebnou zlátenou mozaikou, ktorej autorom je rožňavský umelec Alexander Linassi.

Rímskokatolícky kostol sv. Petra a sv. Pavla v Jelšave

Na vzácnej histórii starobylej Jelšavy sa podieľali predovšetkým ľudia, ktorí sa tu narodili, žili a tvorili. Niektorí z nich našli posledné mesto svojho odpočinku v mestskom cintoríne. Mnohé osobnosti dosiahnutými výsledkami prekročili hranice chotára, Muránskej doliny, dokonca našej krajiny. Na trvalo sa tak stali súčasťou cirkevných, hospodárskych, kultúrnych, či športových dejín nielen Jelšavy, ale i Slovenskej republiky. Významnými osobnosťami mesta boli ev. kňazi a vzdelanci: Samuel Ferjenčík, Samuel Hruškovic, Pavol Valaský, Ján Samoslav Hoznek, Daniel Sinapius Horčička, Eliáš Láni, Ján Glosius, Ladislav Remete.

Mária Basilides – operná diva pôsobiaca na európskych operných scénach, Ľudovít Greiner – lesnícky odborník, správca coburgovských majetkov, Ľudovít Kubáni- spisovateľ, Adam Brezanoci- právnik, autor vysokoškolských učebníc práva, Rudolf Fabini- priekopník výskumu organickej chémie, Andrej Boleslav Ďurček- rímskokatolícky kňaz, náboženský spisovateľ, Ján Majer- náboženský spisovateľ, Gedeon Mindszenthy- spisovateľ, Ondrej Laco – učiteľ, pomológ, Ľudovít Kenyeres – majster zvonkár.

Okrem histórie mesta sú významnými prvkami aj prírodné a geografické danosti tohto územia. V prostredí horskej oblasti Hrádok sa nachádza rovnomenný hotel Hrádok*** a jedinečný aragonitový úkaz – Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Vstup do Ochtinskej aragonitovej jaskyne

Turistická vychádzka na Starý jelšavský hrad

Článok bol publikovaný: 9. 2. 2018

 

Poloha na mape

Galéria

Radnica v Jelšave
Radnica v Jelšave
Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave (hist. foto)
Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave (hist. foto)
Rímskokatolícky kostol sv. Petra a sv. Pavla v Jelšave
Rímskokatolícky kostol sv. Petra a sv. Pavla v Jelšave
Evanjelický kostol v Jelšave
Evanjelický kostol v Jelšave
Mestské múzeum Jelšava
Mestské múzeum Jelšava
Mestský dom kultúry v Jelšave
Mestský dom kultúry v Jelšave
ZŠ s MŠ Jelšava
ZŠ s MŠ Jelšava
Mestský futbalový štadión v Jelšave
Mestský futbalový štadión v Jelšave
Hasičská zbrojnica v Jelšave
Hasičská zbrojnica v Jelšave
Budova prvej lekárne na Gemeri
Budova prvej lekárne na Gemeri
Mestská knižnica v Jelšave
Mestská knižnica v Jelšave
Hotel Hrádok
Hotel Hrádok
Vstup do Ochtinskej aragonitovej jaskyne
Vstup do Ochtinskej aragonitovej jaskyne
Turistická vychádzka na Starý jelšavský hrad
Turistická vychádzka na Starý jelšavský hrad
Svätyňa rímskokatolíckeho kostola - hlavný oltár, zlátená mozaika v polku-pole, ktorej autorom je rožňavský umelec Alexander Linassi
Svätyňa rímskokatolíckeho kostola - hlavný oltár, zlátená mozaika v polku-pole, ktorej autorom je rožňavský umelec Alexander Linassi
Klasicistický evanjelický a. v. kostol postavený v rokoch 1784 – 1785. V roku 1834 bola k nemu pristavená empírová mohutná hranolová veža.
Klasicistický evanjelický a. v. kostol postavený v rokoch 1784 – 1785. V roku 1834 bola k nemu pristavená empírová mohutná hranolová veža.
Oltár v evanjelickom kostole je z roku 1785 v retardovanom rokokovom slohu s bohatým vyrezávaním od jelšavského rezbára Jána Reisingera.
Oltár v evanjelickom kostole je z roku 1785 v retardovanom rokokovom slohu s bohatým vyrezávaním od jelšavského rezbára Jána Reisingera.
Modlitebňa jelšavského zboru Bratskej jednoty babtistov v súčasnosti BJB Revúcka Lehota. Modlitebňa bola daná do užívania v roku 1928.
Modlitebňa jelšavského zboru Bratskej jednoty babtistov v súčasnosti BJB Revúcka Lehota. Modlitebňa bola daná do užívania v roku 1928.
Torzo ruín Starého jelšavského hradu. Sídlo Jelšavského panstva v 14. storočí – spravovanie územia Muránskej doliny.
Torzo ruín Starého jelšavského hradu. Sídlo Jelšavského panstva v 14. storočí – spravovanie územia Muránskej doliny.
Mesto Jelšava
Mesto Jelšava
Mestský dom - radnica z roku 1781, dvojpodlažná stavba s otvorenou arkádovou chodbou a s rokokovou výzdobou fasády.
Mestský dom - radnica z roku 1781, dvojpodlažná stavba s otvorenou arkádovou chodbou a s rokokovou výzdobou fasády.
Klasicistický upravený mešťiansky dom z 2. polovice 18. storočia, sídlo mestskej školy, neskôr budova katolíckej cirkvi. Od roku 2011 sídlo Mestského múzea Jelšava a Osvetového centra vyšegradskej kultúry Jelšava.
Klasicistický upravený mešťiansky dom z 2. polovice 18. storočia, sídlo mestskej školy, neskôr budova katolíckej cirkvi. Od roku 2011 sídlo Mestského múzea Jelšava a Osvetového centra vyšegradskej kultúry Jelšava.
Coburgovský kaštieľ, pôvodne renesančné sídlo, klasicistická prestavba z konca 18. a začiatku 19. storočia.
Coburgovský kaštieľ, pôvodne renesančné sídlo, klasicistická prestavba z konca 18. a začiatku 19. storočia.
Reduta-mestský hostinec Skalka, klasicistická dvojpodlažná stavba z roku 1845, v dvorovej časti otvorené arkády.
Reduta-mestský hostinec Skalka, klasicistická dvojpodlažná stavba z roku 1845, v dvorovej časti otvorené arkády.
Meštianske domy na Námesti republiky. V prvom sprava bola zriadená v roku 1752 prvá lekáreň na Gemeri.
Meštianske domy na Námesti republiky. V prvom sprava bola zriadená v roku 1752 prvá lekáreň na Gemeri.
Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla dostavaný v roku 1849. Dvojvežový monumentálny kostol je najreprezentatívnejšia klasicistická stavba na Gemeri.
Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla dostavaný v roku 1849. Dvojvežový monumentálny kostol je najreprezentatívnejšia klasicistická stavba na Gemeri.

Tlačená inzercia

Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2017
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2017
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018

Dokumenty

 

Údaje o firme Mesto Jelšava boli overené: 14. 2. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 9. 2. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety