DatabázaČlánkyKľúčové slová

Žilinská univerzita v Žiline

Kategórie

*  Strojárstvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Služby odborné  ›  Odborné poradenstvo a vzdelávanie
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

ŠkolstvoŠkoly, vysoké, univerzityVeda a výskum

Základné informácie

logotype

Žilinská univerzita v Žiline

Moderná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Tel.: +421 41 513 5100
E-mail: rektor@uniza.sk
Web: www.uniza.sk
FacebookYouTubeInstagramTwitter
IČO: 00397563
IČ DPH / DIČ: SK2020677824
Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Kontaktné osoby

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. - rektor UNIZA

• moderná vzdelávacia a medzinárodné uznávaná vedeckovýskumná inštitúcia
• s unikátnym campusom obklopeným zeleňou v blízkosti lesoparku
• patrí medzi najžiadanejšie slovenské univerzity na trhu práce
• aktuálne vzdeláva takmer 7500 študentov na 7 fakultách

Žilinská univerzita v Žiline – tradičný partner vo vede a vzdelávaní

Žilinská univerzita v Žiline sa za vyše 65 rokov svojej úspešnej existencie vyprofilovala na jednu z popredných vzdelávacích a vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku.

História Žilinskej univerzity v Žiline sa začala písať 1. septembra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná.

Žilinská univerzita v Žiline počas 65 rokov svojej úspešnej existencie prešla mnohými zmenami:

  • 1953 – Vysoká škola železničná v Prahe
  • 1959 – Vysoká škola dopravná v Prahe
  • 1962 – Vysoká škola dopravná v Žiline
  • 1980 – Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
  • 1996 – Žilinská univerzita v Žiline

Podľa posledného hodnotenia portálu Profesia.sk sa UNIZA radí medzi 3 najžiadanejšie slovenské univerzity podľa záujmu o absolventov. Na popredných miestach medzi slovenskými vysokými školami sa dlhodobo udržuje z hľadiska kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov. Stala sa alma mater pre takmer 85 000 absolventov, ktorí sú mimoriadne žiadaní vďaka jej jedinečnému odbornému profilu.

Univerzita má veľkú ambíciu naďalej dynamicky rásť, poskytovať kvalitné vzdelávanie, vychovávať pripravených a žiadaných absolventov, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní, ale jej veľkou snahou je predovšetkým poskytnúť priestor a možnosti mladej generácii spoznávať nové, rozširovať obzory, učiť sa spolupráci, umeniu komunikácie a vzájomného rešpektu.

Vzdelávanie

UNIZA je vyhľadávanou vysokoškolskou inštitúciou pre kvalitnú výučbu, moderné tvorivé prostredie, špičkové laboratóriá a atraktívne študijné programy. Študujú tu budúci piloti, experti na dopravné stavby, elektrotechnické riešenia, konštruktéri, odborníci v informatike, bezpečnosti, ako aj ekonomike či humanitných vedách a mnohí ďalší.

Vysokoškolské vzdelávanie je zabezpečené na 7 fakultách: Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojníckej fakulte, Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, Stavebnej fakulte, Fakulte bezpečnostného inžinierstva, Fakulte riadenia a informatiky a Fakulte humanitných vied.

Na celouniverzitnej úrovni sú zabezpečované 4 študijné programy: stráž prírody, alpínska ekológia, Alpine Ecology Science (v anglickom jazyku) a súdne inžinierstvo. Celouniverzitné študijné programy stráž prírody, alpínska ekológia a Alpine Ecology Science garantuje Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine. Súdne inžinierstvo v externej forme je pod gesciou Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania U­NIZA.

V súčasnosti fakulty a pracoviská zabezpečujú celkom 183 študijných programov vo všetkých troch stupňoch v dennej alebo v externej forme. Študenti sa počas roka môžu zapojiť do rôznych súťaží a projektov na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. V minulosti boli študenti súčasťou napríklad tvorby solárneho automobilu, elektromobilu, robotickej ruky a mnohých ďalších.

Súčasťou univerzity je tiež aj Univerzita tretieho veku, ktorú riadi Ústav celoživotného vzdelávania. Ide o inštitúciu poskytujúcu záujmové vzdelávanie dospelých v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania.

Podpora študentov

Cieľom univerzity je tiež podporovať študentov, snažiť sa rozvíjať ich schopnosti a prispievať k zlepšovaniu kvality štúdia či ubytovania a stravovania na UNIZA. Každý študent má možnosť zapojiť sa do množstva študentských organizácií ako napríklad Rádio X, Rádio Rapeš, ESN UNIZA, Internet klub, a iné. Pre športových nadšencov ponúka Ústav telesnej výchovy výber až z 22 druhov športov. Taktiež je k dispozícii aj Centrum psychologickej podpory, ktorej odborní pracovníci ochotne poradia a pomôžu vtedy, keď je to treba.

Medzinárodné aktivity

UNIZA má rozvinutú zmluvnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní s desiatkami univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií z 21 krajín na celouniverzitnej a fakultnej úrovni ako napríklad The UC Berkeley College of Engineering v USA, Moscow State University of Railway Engineering v Ruskej federácii, Ningbo University of Technology v Číne alebo Toyohashi University of Technology v Japonsku. Mnoho študentov a pedagógov každoročne vycestuje cez program EÚ ERASMUS+ do zahraničia na štúdium či stáž nielen v rámci Európy, ale i Ameriky a Afriky (spolu 50 krajín sveta). Dlhodobo patrí UNIZA popredná priečka medzi vysielajúcimi univerzitami na Slovensku v rámci programu Erasmus+.

Veda a výskum

Vedeckovýskumná činnosť má nezastupiteľné miesto v aktivitách našej univerzity. Riešiteľské tímy riešia každoročne úlohy základného a aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a významu. Značný dôraz je kladený na transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe. UNIZA disponuje 13 vedeckovýs­kumnými centrami a 2 výskumnými pracoviskami – Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum, kde sa vyvíjajú zaujímavé technologické novinky.

Spolupráca

Štúdium a výskum sú na univerzite úzko prepojené s praxou. Aktívne spolupracuje s poprednými slovenskými a medzinárodnými spoločnosťami, napr. Železnice Slovenskej republiky, Slovenská pošta, Siemens, Huawei Technologies, Kia Motors Slovakia, Scheidt & Bachmann a iné. UNIZA tiež zaručuje kvalitu a odbornosť prostredníctvom vlastných expertov, ktorí sú často oslovovaní na tvorbu dopravných a iných analýz pre viaceré slovenské mestá vrátane Žiliny.

Článok bol publikovaný: 7. 11. 2019

 

 

Pracoviská

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita v Žiline
 

Údaje o firme Žilinská univerzita v Žiline boli overené: 13. 10. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 14. 11. 2022

Ročenka Energetika Strojárstvo 2021Ročenka Energetika Strojárstvo 2022Ročenka Energetika Strojárstvo 2023Ročenka Energetika Strojárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 1122, Tento rok: 461, Tento mesiac: 19, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety