DatabázaČlánkyKľúčové slová

Výskumný ústav mliekarenský, a.s.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Potravinárstvo  ›  Služby pre potravinárov  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

Kurzy a školeniaKvalita - kontrolaMlieko a mliečne výrobkySkúšobníctvo, certifikáciaVeda a výskum

Základné informácie

logotype

Výskumný ústav mliekarenský, a.s.

Odborné a obchodné služby pre producentov mlieka, mliekárenské podniky

Dlhá 95
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 7072 113
Tel.: +421 41 7072 101
Fax: +421 41 5252 002
E-mail: vumza@vumza.sk
Web: www.vumza.sk

IČO: 36369284
IČ DPH / DIČ: SK2020096705

Kontaktné osoby

Ing. Miroslav Kološta, PhD. – riaditeľ, tel.: +421 41 70 72109, e-mail: kolosta@vumza.sk
Ing. Martin Tomáška, PhD. – zástupca riaditeľa, vedúci skúšobného laboratória EXAMINALA, tel.: +421 41 70 72118, e-mail: tomaska@vumza.sk
Helena Poljaková – obchodný úsek, príjem objednávok: tel.: +421 41 70 72101, 7072 113, +421 911 975 710; fax: +421 41 5252002; e-mail: obchod@vumza.sk, info@vumza.sk, sekretariat@vumza.sk

• rozborová činnosť - mlieko, mliečne a iné potravinárske výrobky,
• obchodná činnosť - predaj pomocných látok pre výrobu, spracovanie a kontrolu kvality mliečnych a iných potravinárskych výrobkov,
• výskum a vývoj v oblasti mliekárenského a potravinárskeho priemyslu,
• poradenská a školiteľská činnosť.

Výskumný ústav mliekarenský, a.s.

VÚM, a.s. pôsobí ako celoslovenská vedecko-výskumná základňa s cieľom poskytovať odborné služby pre producentov mlieka, mliekarenské podniky, ako aj ďalšie príbuzné organizácie. 

Výskumná činnosť

Riešenie domácich a medzinárodných výskumných pro­jektov základného i aplikovaného výskumu v oblasti výroby a spracovania mli­eka

Skúšobná činnosť

Skúšobné laboratórium (SL) EXAMINALA má osvedčenú spôsobilosť Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) vykonávať skúšanie surového mlieka, mlieka, vybraných mliečnych výrobkov a potravín na chemické, biologické a fyzikálne vlastnosti podľa rozsahu akreditácie. Je autorizované ŠVPS SR ako centrálne skúšobné laboratórium na vykonávanie laboratórnych skúšok surového kravského, ovčieho a kozieho mlieka v rámci požiadaviek na zdravotnú neškodnosť a hygienickú bezchybnosť surového mlieka, za účelom preplácania a speňažovania mlieka.

Obchodná činnosť

Je zameraná na po­nuku pomocných látok ako pre sektor výroby a spracovania mlieka, tak aj pre iné odvetvia potra­vinárskeho pri­emyslu. Orientuje sa nielen na veľkovýrobu, ale aj na menších spracovateľov mlieka (domáca a farmárska výroba).

Základná sortimentná skladba ponúkaných látok: syridlo, mliekarenské kultúry (lyofilizované, na zaočkovanie 1 až 5000 lt mlieka), polyesterové syrárske plachty, roztok potravinárskeho chloridu vápenatého, živné pôdy (polotuhé na určenie základných i špecifických skupín mikroorganizmov v potravinárstve), tes­ty na kontrolu kvality výrobného procesu (fosfatest – na zistenie účinnosti pasterizácie mlieka; mikrobitesty – na určenie základných skupín mikroorganizmov, u­možňuje sledovanie úrovne sanitácie a dodržiavania technologických procesov v potravinárskom priemysle; antibiotest – na stanovenie inhibičných látok v mlieku), chemické roztoky pre mliekarenské laboratóriá, autosamplérové vzorkovnice. 

Školiteľská činnosť

Školenie pracovníkov v oblasti výroby a spracovania krav­ského, ovčieho a kozieho mlieka, kontroly kvality výrobného procesu

Legislatívna činnosť

Poradenstvo v oblasti potravinárskej legislatívy. 

Článok bol publikovaný: 26. 2. 2013

 

Lokalita

Poloha na mape

 

Údaje o firme Výskumný ústav mliekarenský, a.s. boli overené: 3. 6. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 12. 6. 2017

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety