DatabázaČlánkyKľúčové slová

VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia

Kľúčové slová

Akreditované laboratóriumDopravné stavbySkúšobníctvo, certifikáciaStavebné firmy, spoločnostiVeda a výskum

Základné informácie

logotype

VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Certifikácia, výskum, skúšobníctvo, diagnostika a legislatíva v oblasti dopravných stavieb

Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 5477 1332
E-mail: office@vuis-cesty.sk
Web: www.vuis-cesty.sk

IČO: 17310229
IČ DPH / DIČ: SK2020291669

Kontaktné osoby

Ing. Róbert Kovács - konateľ

Certifikácia, výskum, skúšobníctvo, diagnostika a legislatíva v stavebníctve

• činnosti súvisiace s posudzovaním a overovaním nemennosti parametrov stavebných výrobkov (NO 1480, AO SK09)
• overovanie nových cestných stavebných materiálov, konštrukcií a technológií výstavby vozoviek
• diagnostika vozoviek, skúšky materiálov v akreditovanom laboratóriu
• rezortné predpisy MDV SR, normalizačná činnosť

VUIS – CESTY sa predstavuje

Jedným z významných oddelení Výskumného ústavu inžinierskych stavieb, ktorý mal v bývalom Československu celoštátnu pôsobnosť v oblasti výskumu inžinierskych stavieb, bolo i oddelenie Pozemných komunikácií. Začiatkom roku 1991 pracovníci tohto oddelenia zakladajú vlastnú súkromnú spoločnosť pod názvom VUIS – CESTY, spol. s r. o., ktorá plynulo nadväzuje na dlhoročnú činnosť výskumného ústavu v oblasti cestných stavieb a dopravných plôch.

Certifikácia

Notifikovaná osoba NO 1480, Autorizovaná osoba SK09

• Činnosti súvisiace s posudzovaním a overovaním nemennosti parametrov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a zákona o stavebných výrobkoch č. 133/2013 Z. z.

Akreditovaný inšpekčný orgán

• Systém riadenia výroby stavebných výrobkov

Akreditované skúšobné laboratórium

Skúšky typu, plánované a preberacie skúšky:
• kameniva
• asfaltu a asfaltových emulzií
• asfaltových zmesí
• nestmelených zmesí
• zlepšených zemín
• hydraulicky stmelených zmesí

Akreditovaný organizátor skúšok spôsobilosti

• Cestné stavebné materiály a vozovky

Výskum a vývoj

• overovanie nových cestných stavebných materiálov
• výskum možností použitia druhotných materiálov
• nové konštrukcie vozoviek pre rôzne typy zaťaženia

Diagnostika vozoviek

• vizuálne prehliadky
• meranie únosnosti
• rozbory vzoriek odobratých z konštrukcie vozovky
• návrhy na rehabilitáciu vozoviek
• odborné posudky

Predpisy, normalizačná činnosť

• technické podmienky
• navrhovanie a posudzovanie vozoviek
• katalógy vozoviek
• technicko-kvalitatívne podmienky
• katalógové listy ako doplnok k TKP
• spracovanie noriem

Článok bol publikovaný: 6. 12. 2021

 

Poloha na mape

Galéria

Statika
Statika
Meranie únosnosti vo vývrte
Meranie únosnosti vo vývrte
...
...
 

Údaje o firme VUIS – CESTY, spol. s r. o. boli overené: 6. 12. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 5. 12. 2017

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021    Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety