DatabázaČlánkyKľúčové slová

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Kategórie

*  Export  ›  Stavebný sektor
*  Stavebníctvo  ›  Predprojektová a projektová príprava  ›  Inžiniersko – investorská činnosť
*  Export  ›  Strojárstvo, Energetika  ›  Energetika
*  Export  ›  Služby  ›  Vodné hospodárstvo
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Energetika  ›  Elektroenergetika

Kľúčové slová

EnergetikaNárodná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017Projektovanie vodohospodárskych staviebStavebné firmy, spoločnostiVodohospodárske stavby

Základné informácie

logotype

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Rôzne činnosti v oblasti vodného hospodárstva

Karloveská 2, P.O.BOX 45
842 04 Bratislava
Tel.: +421 906 311 111
Fax: +421 906 311 011
E-mail: info@vvb.sk
Web: www.vvb.sk

IČO: 00156752
IČ DPH / DIČ: SK2020480198

Kontaktné osoby

Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku

Víťaz Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 2017

• výroba a dodávka elektriny, projektová činnosť
• dispečerské riadenie vodohospodárskych a energetických činností
• vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu
• výkon činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho
• inžiniersko-investorská činnosť

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

65-ročná história a viac ako 350 vodohospo­dárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na Slovensku približujú v krátkosti tradíciu VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.). Podnik, ktorý je od roku 2003 rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, vznikol ako „Vodohospodárske a rozvojové stredisko“ s cieľom pripraviť a vytvoriť nosné investície rozvoja vodného hospodárstva (1953). Okrem prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a Vodného diela Žilina, patrí k hlavným činnostiam VV, š. p., aj zabezpečovanie technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami, pričom v prípade stavieb I. a II. kategórie vykonáva štátny podnik dohľad výhradne, teda ako jediná poverená organizácia na Slovensku už takmer 40 rokov.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, sa v roku 2017 stala víťazom Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Osobité postavenie medzi vodnými stavbami má Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, ktorá patrí k najväčším vodohospodárskym projektom v strednej Európe. Sústava bola navrhnutá a budovaná pre splnenie viacerých účelov na úseku Dunaja od Bratislavy po Budapešť a na priľahlých tokoch:

 • ochrana územia pred veľkými povodňovými stavmi,
 • zlepšenie plavebných podmienok, odstránenie kritických úsekov a umožnenie celoročnej medzinárodnej lodnej dopravy na celom úseku Dunaja od Bratislavy až po Budapešť pri zabezpečení plavebnej hĺbky 3,5 m,
 • využitie energetického potenciálu Dunaja,
 • športovo – rekreačné využitie priľahlých území,
 • zvýšenie ekologickej diverzifikácie.

Plavebné komory v Gabčíkove budú modernejšie vďaka európskemu projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“. Grant z Nástroja na prepájanie Európy CEF Transport pokryje 85 % nákladov (Celkový rozpočet projektu je odhadovaný na 144 665 000 EUR so spolufinancovaním Slovenskej republiky vo výške 15 %).

Stupeň Čunovo s Areálom vodných športov a Múzeom moderného umenia.

Ďalšou významnou vodnou stavbou budovanou a prevádzkovanou VV, š. p., je Vodné dielo Žilina na rieke Váh.

Hlavné prínosy:

 • protipovodňová ochrana územia,
 • využitie hydroenergetického potenciálu rieky Váh,
 • zlepšenie podmienok života vodných živočíchov a lesnej zveri,
 • likvidácia neriadených skládok v záujmovom území pri výstavbe vodnej stavby,
 • ochrana vodných zdrojov Teplička nad Váhom a Gbeľany,
 • sanácia kontaminovaných podzemných vôd,
 • vytvorenie podmienok pre rozvoj rekreácie, rybolovu, cykloturistiky a vodných športov.

Vodné dielo Žilina bolo vybudované ako 19. vodná stavba na najdlhšej rieke Slovenska, na Váhu. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1998.

Najvýznamnejšie vodné stavby budované štátnym podnikom

Hydrocentrály

Nové Mesto nad Váhom 1942 – 1957
Horná Streda 1943 – 1958
Madunice 1956 – 1961
Mikšová I 1958 – 1967
Považská Bystrica 1959 – 1967

Nádrže a vodné diela pre energetické využitie

Orava 1941 – 1954
Nosice 1950 – 1961
Veľká Domaša 1961 – 1967
Ružín I 1963 – 1973
Liptovská Mara 1965 – 1977
Vodné dielo Kráľová 1977 – 1985
Vodné dielo Žilina 1994 – 1998

Vodárenské nádrže

Hriňová 1960 – 1965
Klenovec 1968 – 1973
Bukovec I – II 1968 – 1974
Starina 1981 – 1987
Nová Bystrica 1983 – 1989
Málinec 1989 – 1994
Turček 1993 – 1996

Viacúčelové nádrže

Vihorlatská nádrž 1962 – 1969
Ružiná I – II 1969 – 1975

Viacúčelové vodné diela

Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros 1978 – 1997

Článok bol publikovaný: 4. 1. 2018

 

Vodné dielo Gabčíkovo

Je najväčšie vodné dielo na Dunaji a zároveň jeden z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1992. Súčasťou Vodného diela Gabčíkovo je aj vodná elektráreň. Ročne sa v nej vyrobí 10% z celkovej spotreby elektrickej energie na Slovensku, teda každá 10. žiarovka na Slovensku svieti vďaka vodnej elektrárni Gabčíkovo.

Prínosy VDG:

 • zvýšenie protipovodňovej bezpečnosti území
 • vytvorenie medzinárodnej vodnej cesty
 • výroba ekologicky čistej elektrickej energie
 • zastavenie erózie dna časti starého toku Dunaja
 • zlepšenie podmienok života vodných živočíchov a lesnej zveri
 • zvýšenie kapacity zásob podzemnej vody
 • zlepšenie možnosti celoročného využívania prístavu Bratislava
 • vytvorenie ideálnych podmienok pre rozvoj vodných športov, turistiky a rekreácie

Cez plavebné komory Stupňa Gabčíkovo sa preplavujú plavidlá nielen z podunajských štátov, ale aj z ostatných štátov Európy ako sú Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Švajčiarsko, atd. Z preplavovaných materiálov sú to väčšinou rudy, ropné produkty, stavebné látky a poľnohospodárske produkty. Okrem pravidelných liniek rýchlolodí medzi Viedňou a Budapešťou, pribúdajú v ostatných rokoch najmä veľké tzv. „biele“ osobné lode plávajúce pod vlajkou väčšiny európskych štátov blízkych sústave Rýn – Mohan – Dunaj.

5 najzaujímavejších faktov o Vodnom diele Gabčíkovo

 1. Dielo dokáže počas povodní ochrániť územia pred 1000 ročnou vodou.
 2. Elektrárne vodného diela vyrábajú ekologicky čistú zelenú energiu z vody.
 3. Do každej z dvoch plavených komôr vodného diela by sa zmestil legendárny Titanic.
 4. Ročne sa vodným dielom preplaví 15 000 plavidiel, 285 000 osôb a viac ako 6 miliónov ton nákladu.
 5. Súčasťou diela je Areál Divoká voda, ktorý má najvariabilnejší vodno-slalomársky kanál na svete. Organizujú sa tu prestížne svetové podujatia.

Článok bol publikovaný: 1. 4. 2015

 

Poloha na mape

Galéria

Stupeň Čunovo s Areálom vodných športov a Múzeom moderného umenia
Stupeň Čunovo s Areálom vodných športov a Múzeom moderného umenia
Plavebné komory VD Gabčíkovo
Plavebné komory VD Gabčíkovo
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, sa v roku 2017 stala víťazom Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, sa v roku 2017 stala víťazom Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť
Vodné dielo Žilina bolo vybudované ako 19. vodná stavba na najdlhšej rieke Slovenska, na Váhu
Vodné dielo Žilina bolo vybudované ako 19. vodná stavba na najdlhšej rieke Slovenska, na Váhu
Plavebné komory v Gabčíkove
Plavebné komory v Gabčíkove
Plavebné komory v Gabčíkove
Plavebné komory v Gabčíkove

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2019
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2019
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2018
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2018
Prezentácia v publikácii Slovakia 2015
Prezentácia v publikácii Slovakia 2015
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2010
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2010
 

Údaje o firme VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK boli overené: 29. 3. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 28. 3. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety