DatabázaČlánkyKľúčové slová

STAS - stavby a sanácie s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Realizácia stavieb

Kľúčové slová

Geologický prieskumStavby - zakladanieStavebné firmy, spoločnostiStrojárska výroba

Základné informácie

logotype

STAS - stavby a sanácie s.r.o.

Špeciálne zakladanie stavieb

Bulharská 37/1
917 00 Trnava
Tel.: +421 33 5516 046
Fax: +421 33 5514 615
E-mail: husakd@stas.sk
Web: www.stas.sk

IČO: 34121382
IČ DPH / DIČ: SK2020393496

Kontaktné osoby

Ing. Dušan Husák

• špeciálne zakladanie stavieb
• paženie stavebných jám
• inžiniersko-geologický prieskum
• strojárenská výroba
• stavebná výroba

Špeciálne zakladanie stavieb

Spoločnosť STAS – stavby a sanácie s.r.o. sa dlhoročne venuje projektovaniu a dodávke geotechnických prác, špeciálnemu zakladaniu stavieb vrátane geologických prieskumov. Súčasťou portfólia služieb je aj stavebná a dielenská výroba.

Technológie CFA

Betonové piloty CFA sa vytvárajú pomocou šnekového vrtáku, ktorý sa zatlačí do hĺbky odpovedajúcej celej dĺžke piliera.

Pilotové zakladanie

Podľa eurokódu, za pilotu sa považuje vyhotovenie železobetónovej konštrukcie v tvare kuželu.

Stabilizácia svahov a objektov

Inžiniersko-geologický prieskum

posúdenie geomorfologických pomerov staveniska
prieskum geologických pomerov
určenie únosnosti a stlačiteľnosti základovej pôdy
zhodnotenie vplyvu podzemnej vody
určenie spôsobu výkopových prác a stanovenie tried ťažiteľnosti
zakladanie stavieb v zložitých geologických podmienkach

Výroba armokošov a vrtákov

Navrhujeme a vyrábame sortiment monolitných vrtákov podľa požiadaviek zákazníka.

Ponúkame tiež ucelený rad nástrojov pre hlboké vŕtanie s možnosťou ľubovoľnej zákazníckej modifikácie konštrukcie nástroja.

Vsakovacie a vŕtané studne

Naša spoločnosť realizuje vsakovacie studne o priemeroch od 200 do 1800mm.

Spravidla sa vytvára z betónových skruží s minimálnym priemerom DN 1000

Zrážková voda sa privádza buď zo strechy, alebo spevnených plôch zvislým potrubím do šachty cez čistiace kusy.

Na poklope vsakovacej šachty sa musia nachádzať otvory (namiesto poklopu možno tiež použiť mrežu).

Prezentácia v Ročenke Stavebníctvo 2021

Článok bol publikovaný: 14. 2. 2021

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2021
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2021
 

Údaje o firme STAS - stavby a sanácie s.r.o. boli overené: 1. 2. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 0. 0. 0000

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety