DatabázaČlánkyKľúčové slová

Stredoslovenská energetika, a. s.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Energetika  ›  Elektroenergetika
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Dodávatelia energií  ›  Dodávatelia elektriny
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Dodávatelia energií  ›  Dodávatelia plynu

Kľúčové slová

Dodávateľ energiíElektrinaEnergetické poradenstvoEnergetika

Základné informácie

logotype

Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávka elektrickej energie a plynu

Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
Tel.: +421 41 519 1111
Infolinka: 850 123 555
Mobil: +421 906 25 25 21
E-mail: sse@sse.sk
Web: www.sse.sk
FacebookYouTubeLinkedIn
IČO: 51865467
IČ DPH / DIČ: SK2120814575

Spoľahlivý dodávateľ elektrickej energie a plynu

• pre domácnosti, podnikateľov, samosprávy a veľkoodberateľov
• individuálny prístup a starostlivosť o klienta
• odborné energetické poradenstvo

Firmám na Slovensku pomáhame napĺňať klimatické ciele

Dopady klimatických zmien, akými sú extrémne horúčavy a suchá, silné dažde, intenzívne búrky či zosuvy pôdy a povodne, vnímame v uplynulých rokoch čoraz častejšie. Európska únia sa aj z toho dôvodu zaviazala, že do roku 2050 dosiahne klimatickú neutralitu. Tento cieľ si bude vyžadovať transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, ktorá bude musieť byť nákladovo efektívna, spravodlivá a sociálne vyvážená.

Chápeme, aké je nevyhnutné reagovať na náročné výzvy v oblasti energetickej efektívnosti, preto sme radi, že sa nám od roku 2008, keď Európska únia prijala svoj prvý balík opatrení v oblasti klímy a energetiky, podarilo realizovať už niekoľko desiatok projektov u našich klientov z rôznych sektorov ekonomiky vrátane verejnej správy.

Ing. Patrik Vicenec, riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom

„V čase bezprecedentného rastu cien energetických komodít si ako tradičný dodávateľ elektriny viac než kedykoľvek predtým uvedomujeme, aké dôležité je pre firmy upriamiť pozornosť na efektivitu spotreby energií a aká je dôležitá naša úloha práve v procese prechodu na zelenú ekonomiku,“ hovorí Ing. Patrik Vicenec, riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom. Okrem predaja energetických komodít je našou úlohou pomáhať našim zákazníkom znižovať energetickú náročnosť ich prevádzok, využívať zelené zdroje energií, poskytovať komplexné energetické poradenstvo a prispievať tak zodpovedne nielen k ochrane životného prostredia, ale aj k efektivite hospodárenia podnikov.

V súčasnosti kladú spoločnosti na Slovensku veľký dôraz na zvýšenie spoľahlivosti svojich energetických systémov, minimalizáciu investičných rizík, dlhodobo efektívne riešenia a zlepšenie kvality pracovného a životného prostredia. Výhodou nami navrhnutých riešení je, že ich vieme zákazníkom poskytnúť bez potreby vstupnej investície, formou splácania cez generované úspory, vďaka čomu eliminujeme riziko trhového dopadu ceny na našich zákazníkov vrátane medziročného nárastu regulovaných poplatkov. Za uplynulých 5 rokov sme realizovali pre našich klientov viac ako stovku projektov.

„Službami v rámci projektov energetickej efektívnosti sa snažíme prinášať našim zákazníkom komplexné riešenia, ktoré dokážu zvýšiť záujem o obnoviteľné zdroje energií zo strany samotných spotrebiteľov,“ hovorí Ing. Patrik Vicenec, riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom. Zákazníkom odporúčame vždy na začiatku vykonať v ich spoločnosti energetický audit. Kvalitne zrealizovaný energetický audit ukáže slabé miesta v spotrebe energií a jeho výsledkom sú návrhy opatrení, ktoré môže náš klient realizovať postupne. Opatrenia môžu byť viac alebo menej investične náročné, s kratšou alebo dlhšou návratnosťou. Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam poskytujeme komplexné energetické poradenstvo, návrhy energeticky efektívnych riešení, prípravu projektu a jeho realizáciu, údržbu a servis a jeho financovanie. Spôsob financovania je individuálny a prispôsobuje sa potrebám zákazníka, tak ako samotné technické riešenie. Každý projekt posudzujeme a navrhujeme špecificky pre daného klienta. Obrovskou výhodou nás, ako dodávateľa energetických komodít, je fakt, že poznáme charakter prevádzky našich klientov, poznáme profil spotreby, vieme, s akými problémami sa stretávajú, a na základe toho vieme navrhnúť riešenia šité na mieru ich potrebám. Našich klientov sprevádzame počas celého životného cyklu projektu.

Čoraz populárnejšou sa v dnešnej dobe stáva inštalácia fotovoltických systémov či solárnych panelov. Dôvodom je najmä rastúca efektívnosť technológie a klesajúca cena. Naši klienti, ktorí sa rozhodli práve pre investíciu do fotovoltiky, môžu vyrobiť viac ako 500 MWh vlastnej elektriny oslobodenej od niektorých poplatkov. Tak sa ich spoločnosť stáva čiastočne energeticky nezávislou a „zelenou“.

Fotovoltika pre lídra vo výrobe hydraulických plošín

Zásadnou víziou už pri našom prvom stretnutí so spoločnosťou, ktorá patrí medzi európsku špičku vo výrobe hydraulických plošín, bolo kráčať zelenou cestou a nájsť spôsob, ako dlhodobo efektívne usporiť náklady na spotrebu elektrickej energie. Samotnej realizácii projektu predchádzali spoločné stretnutia, ktorých predmetom bolo čo najlepšie zadefinovať technické riešenie a samotnú inštaláciu. Fotovoltické zariadenia vo formáte lokálneho zdroja boli nainštalované na 2 odberných miestach, každé s výkonom 500 kWp. Realizácia fotovoltiky priniesla spoločnosti očakávanú úsporu elektrickej energie (výroba „vlastnej“ energie v objeme cca 1,1 GWh ročne, pri aktuálnych cenách elektrickej energie s návratnosťou investície do 5 rokov) a označenie ,,zelená firma“, čo je v súčasnej dobe celosvetovo podporovaný trend. 

Strešná inštalácia fotovoltickej elektrárne

Eliminácia výpadkov napätia z VN siete

Pri rozhovoroch s našimi zákazníkmi sa často stretávame s problémom s poklesom a výpadkami napätia prichádzajúcich z VN siete, čo spôsobuje komplikácie najmä vo výrobnom procese. Priamym účinkom daných výpadkov sú následne nútené odstávky spôsobené reštartom systému, tvoria sa kazové výrobky, ničia frekvenčné meniče a jemné senzory a to všetko, samozrejme, spôsobuje finančnú stratu. Pre nášho klienta, ktorý sa stretával s rovnakým problémom, sme navrhli riešenie, ktorému predchádzalo dôkladné meranie kvality siete. Monitoring siete trval 30 dní a na základe výsledkov sme navrhli montáž napäťového stabilizátora OSKAR Plus 900 kVA. Navrhnutý výkon poskytuje ochranu výrobnej technológie pred poklesmi a výpadkami napätia prichádzajúci­mi z VN siete až do 4 sekúnd. Riešenie Oskar obsahuje superkondenzátory, ktoré podržia napätie pri úplnom výpadku a zároveň „vyhladia“ pokles v jednej alebo dvoch fázach. Týmto spôsobom sme viacerým našim zákazníkom pomohli zabezpečiť plynulosť a efektívnosť výrobného procesu a výrazne znižujeme náklady, ktoré sú s tým spojené. Aplikáciou tohto na mieru šitého riešenia dokáže náš zákazník ušetriť niekoľko stotisíc eur ročne.

Napäťový stabilizátor OSKAR

Rekonštrukcia elektroinštalácie, vzduchotechniky a vykurovania na Turci

V rámci brownfieldového projektu revitalizácie priemyselných výrobno-skladových hál nachádzajúcich sa v priestoroch bývalého strojárskeho areálu v Martine sme realizovali kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie, vymenili sa elektrické rozvody vrátane osvetlenia, kabeláže, bleskozvodov i kamerového systému. V ďalšom kroku sme rekonštruovali aj vzduchotechniku a vykurovanie, zrealizovali sme nové vetranie, klimatizáciu, vratové clony aj kúrenia s napojením na centrálny zdroj tepla. Naším cieľom bolo poskytnúť komplexné energetické služby a zvýšiť tak atraktivitu developerského projektu, ktorý je významným logistickým uzlom medzi mestami Martin a Žilina.

Rekonštrukcia elektroinštalácie, vzduchotechniky a vykurovania

Zákazníkom, ktorí sa rozhodnú využívať zelené technológie od našej spoločnosti vo svojom podnikaní, pripravujeme vždy riešenie s dodaním služby na kľúč, vrátane poradenstva, administratívy, inštalácie až po odovzdanie diela, ktorého súčasťou je aj vykonanie funkčných skúšok. Podrobnejšie informácie o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov aj vo vašom v podnikaní vám radi poskytnú naši regionálni manažéri. Všetky kontakty nájdete na www.sse.sk/kontaktbiznis.

Článok bol publikovaný: 20. 10. 2021

 

Flexibilný nákup energií? To je výsada silných dodávateľov a štandard pre veľkoodberateľov

Na Slovenskom energetickom trhu pôsobí niekoľko veľkých hráčov s duálnou ponukou energií, ktorí sú schopní uspokojiť náročné požiadavky veľkoodberateľov.

Medzi takýchto dodávateľov patrí aj Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), ktorá je tradičným dodávateľom elektriny už 85 rokov a od apríla 2012 aj dodávateľom ďalšej komodity – plynu.

Všetkých veľkých zákazníkov patriacich do segmentu veľkoodberateľov s ročnou spotrebou zemného plynu od 633 MWh spája jeden dôležitejší atribút – individuálna cena. Pri tak veľkom odbere je snaha zákazníka získať čo najlepšiu cenu za dodávku plynu opodstatnená. Aj jeden cent môže totiž zohrať v rozpočte zákazníka rolu.

Zákazník dostane cenu za dodávku plynu podľa jeho predstáv

SSE má dlhoročné skúsenosti s ponukou flexibilných produktov v elektrine. S cieľom osloviť kľúčových zákazníkov – odberateľov plynu, prináša spoločnosť podobné produkty ako pri elektrine aj pre plyn. Naším zámerom je nielen vystaviť cenovú ponuku, ale dať možnosť zákazníkovi priamo ovplyvniť nákupnú cenu plynu. Klient si teda sám určí deň, ktorý je z hľadiska ceny na trhu pre neho najzaujímavejší a kedy zrealizuje čiastkový nákup plynu.

Detailnejší prehľad produktov

Nie každý dodávateľ dokáže vyhovieť požiadavkám veľkého klienta. Vývoj produktov, ktoré vedú k cenovej výhode zákazníka je skôr výsadou väčších dodávateľov. Vzhľadom na nestabilný trh s plynom je obtiažne určiť správny moment nákupu plynu. SSE ponúka svojim klientom – veľkoodberateľom tri produkty, ktoré uspokoja aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Cenový produkt s pevnou cenou elektriny – FIX

Produkt je určený pre klientov s ročnou spotrebou zemného plynu od 633 MWh. Zákazníkovi sa na základe požiadavky vyhotoví individuálna cenová ponuka, ktorej cenu vypočíta obchodník SSE na základe aktuálnej trhovej ceny zemného plynu v deň požiadavky. Cenová ponuka má platnosť 1 alebo 2 dni. Pokiaľ sa zákazník rozhodne prijať danú cenovú ponuku, kontrakt môže podpísať na 1 až 2 roky. Cena je fixná počas celého zmluvného obdobia.

Cenový produkt viazaný na olejový vzorec – INDEX

Produkt je určený pre zákazníkov s ročnou spotrebou plynu od 8 GWh, pričom všetky odberné miesta zákazníka musia byť v kategórii veľkoodber. Zákazníkovi sa na základe požiadavky vyhotoví cenová ponuka s ponúkaným zmluvným vzorcom. Klient má možnosť výslednú cenu nákupu priamo ovplyvniť len pri dojednávaní zmluvy. Cena plynu však závisí predovšetkým od aktuálneho vývoja ceny ropných produktov na burze a kurzu amerického dolára voči euru.

Flexibilný cenový produkt – StepON

Produkt je určený pre klientov s ročnou spotrebou plynu od 8GWh. Zväčša sú to výrobné podniky, samosprávy alebo odberatelia s vysokým počtom odberných miest. V súčasnosti ponúka SSE tento produkt pre obdobie dodávky plynu na jeden kalendárny rok.

Výhody produktu StepON

Hlavnou výhodou tohto produktu je, že klient má možnosť nakupovať plyn po častiach v takzvaných tranžiach. Klient má možnosť si rozložiť celkový predpokladaný objem nákupu do tranží, ktorých počet je najviac päť za rok. Cena plynu pre každú tranžu vychádza z trhovej ceny platnej v momente realizácie nákupu. Klient kupuje tranžu v momente, kedy považuje cenu plynu na trhu za výhodnú, čím minimalizuje riziko „zlej ceny“. Vďaka produktu StepOn tak klient dokáže sám optimalizovať cenu aj objem nakupovaného plynu a znížiť tak existujúce trhové riziká.

V prípade záujmu stačí napísať e-mail na plyn@sse.sk a pracovníci Stredoslovenskej energetiky vám radi vypracujú individuálnu cenovú ponuku.

Článok bol publikovaný: 4. 9. 2012

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Ing. Patrik Vicenec,  riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom
Ing. Patrik Vicenec, riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom
Strešná inštalácia fotovoltickej elektrárne
Strešná inštalácia fotovoltickej elektrárne
Napäťový stabilizátor OSKAR
Napäťový stabilizátor OSKAR
Rekonštrukcia elektroinštalácie, vzduchotechniky a vykurovania
Rekonštrukcia elektroinštalácie, vzduchotechniky a vykurovania

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2022
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2022
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2014
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2014
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2014
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2014
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2013
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2013
Prezentácia v publikácii Strojárstvo - Energetika 2011
Prezentácia v publikácii Strojárstvo - Energetika 2011
 

Údaje o firme Stredoslovenská energetika, a. s. boli overené: 7. 10. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 20. 9. 2013

Ročenka Energetika Strojárstvo 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety