V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Správa slovenských jaskýň

Kategórie

*  Export  ›  Cestovný ruch a hotely
*  Cestovný ruch  ›  Cestovanie a dovolenka  ›  Dovolenka na Slovensku
*  Cestovný ruch  ›  Cestovanie a dovolenka  ›  Poznávacie zájazdy

Kľúčové slová

PamiatkyPamiatky - ochrana

Základné informácie

logotype

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Správa slovenských jaskýň

Organizácia zameraná na správu všetkých jaskýň a ich bezpečné a únosné využívanie.

Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 553 61 01
Fax: +421 44 553 63 11
E-mail: caves@ssj.sk
Web: www.ssj.sk

IČO: 17058520
IČ DPH / DIČ: SK2021526188

Činnosť Správy slovenských jaskýň je zameraná na správu všetkých jaskýň (prírodných pamiatok a národných prírodných pamiatok) a na ich bezpečné a trvalo udržateľné využívanie. Podieľa sa aj na metodickom usmerňovaní starostlivosti o krasovú krajinu a ostatné jaskyne v Slovenskej republike.

• ochrana a výskum jaskýň
• starostlivosť o jaskyne a kras na Slovensku
• sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň
• prevádzka a ochrana sprístupnených jaskýň
• poskytovanie služieb pre návštevníkov jaskýň
• environmentálna výchova a propagácia jaskýň

JASKYNE NA SLOVENSKU

Z množstva prírodných krás Slovenska, osobitne vyniká kras a jaskyne. Na území Slovenska je známych a preskúmaných viac ako 7000 typologicky rozmanitých jaskýň či priepastí, pričom 12 z nich je sprístupnených pre verejnosť Správou slovenských jaskýň. Okrem nich je možné navštíviť aj 6 ďalších sprístupnených jaskýň a viacero verejnosti voľne prístupných jaskýň, či jaskýň religiózneho významu.

Rôznorodé krasové územia Slovenska v sebe ukrývajú množstvo jaskýň, z ktorých každá má svoje neopakovateľné špecifiká. Slovenské jaskyne ako prírodný fenomén fascinujú širokú verejnosť aj odborníkov rôzneho zamerania. Každá jaskyňa na Slovensku je prírodnou pamiatkou, najvýznamnejšie sú národnými prírodnými pamiatkami. Medzinárodnú hodnotu niektorých z nich dokladuje aj zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zo sprístupnených jaskýň sem patria od roku 1995 Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká a Jasovská jaskyňa a od roku 2000 aj Dobšinská ľadová jaskyňa.

Správa slovenských jaskýň, ako súčasť Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, je okrem prevádzky dvanástich sprístupnených jaskýň aj hlavnou ochranárskou a vedecko-výskumnou zložkou pre jaskyne a kras na Slovensku a svoje výsledky prezentuje odbornej aj laickej verejnosti.

Zo sprístupnených jaskýň sa ich najviac nachádza na Gemeri a Liptove. Gemer okrem Domice ponúka návštevníkom Gombaseckú, Ochtinskú aragonitovú a Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Našou najvýchodnejšou je Jasovská jaskyňa neďaleko Košíc, najsevernejšou zas tatranská Belianska jaskyňa na Spiši. Na Liptove sa nachádzajú nízkotatranské jaskyne Demänovskej doliny – Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská ľadová jaskyňa. Východnejšie je situovaná Važecká jaskyňa a južná strana Nízkych Tatier neďaleko Brezna zas ukrýva Bystriansku jaskyňu. Veľkofatranská Harmanecká jaskyňa je prírodnou pozoruhodnosťou stredného Slovenska. Západ Slovenska reprezentuje jaskyňa Driny v Malých Karpatoch.

Sprístupnené jaskyne vynikajú bohatou kvapľovou výzdobou, ľadovou či aragonitovou výplňou. Niektoré sú aj významnými archeologickými či paleontologickými náleziskami ukrývajúcimi svedectvá o minulosti, o živote našich predkov aj o geologickom vývoji Zeme. Mnohé slovenské jaskyne majú bohatú históriu, iné sú ľuďom známe len pomerne krátko.

Návšteva každej z nich ponúka jedinečný zážitok, ktorý zaujme všetky zmysly a spojí príjemný relax so zdravým pohybom a poznávaním prírodných krás a hodnôt Slovenska.

Článok bol publikovaný: 15. 1. 2016

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

Galéria

NPP Bystrianska jaskyňa
NPP Bystrianska jaskyňa
NPP Demänovská jaskyňa slobody
NPP Demänovská jaskyňa slobody
NPP Demänovská ľadová jaskyňa
NPP Demänovská ľadová jaskyňa
NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, svetové prírodné dedičstvo
NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, svetové prírodné dedičstvo
NPP Domica, svetové prírodné dedičstvo
NPP Domica, svetové prírodné dedičstvo
NPP Driny
NPP Driny
NPP Gombasecká jaskyňa, svetové prírodné dedičstvo
NPP Gombasecká jaskyňa, svetové prírodné dedičstvo
NPP Harmanecká jaskyňa
NPP Harmanecká jaskyňa
NPP Jasovská jaskyňa, svetové prírodné dedičstvo
NPP Jasovská jaskyňa, svetové prírodné dedičstvo
NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, svetové prírodné dedičstvo
NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, svetové prírodné dedičstvo
NPP Važecká jaskyňa
NPP Važecká jaskyňa
NPP Belianska jaskyňa
NPP Belianska jaskyňa
 

Údaje o firme Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Správa slovenských jaskýň boli overené: 17. 12. 2015
Internetový zápis úplný. Uverejnený 17. 12. 2015

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety