V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Poľnohospodárske stroje a zariadenia

Kľúčové slová

AgrotechnikaPodnikateľské zväzy, združeniaPoľnohospodárske stroje a zariadeniaPoľnohospodárstvo

Základné informácie

logotype

AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

Rybárska 37
949 01 Nitra
Mobil: +421 911 986 603
E-mail: agrion@agrion.sk
Web: www.agrion.sk

IČO: 31781942
IČ DPH / DIČ: 2021356139

Kontaktné osoby

Ing. Juraj Huba – riaditeľ sekretariátu
Ing. Peter Matejovič – prezident

Poľnohospodárstvo › Poľnohospodárske stroje a zariadenia

Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

AGRION – Už takmer štvrťstoročie spájame najlepších

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR bol založený v roku 1994. V súčasnosti združuje 53 najväčších a najdôležitejších dovozcov, predajcov a výrobcov poľnohospodárskej techniky. Rok 2017 bol pre združenie AGRION významným, ale aj zložitým zároveň. K tradičným podujatiam, ktoré rozvíja roky sa pridali aj nové aktivity a ciele. Po 23-rokoch došlo k zmene prezidenta, AGRION sa stal garantom nového stredoškolského odboru agromechatronik, alebo kvôli nerovným podmienkam odmietli členovia AGRION účasť na výstave, ktorú pred desiatimi rokmi iniciovali.

Zmena prezidenta

Peter Matejovič nahradil vo funkcii prezidenta AGRION Jána Jecha, ktorý organizáciu viedol 23 rokov. Nový prezident AGRION pôsobí v oblasti predaja a servisu poľnohospodárskej techniky od roku 1992. Patrí k zakladajúcim členom združenia AGRION a roky vykonával funkciu viceprezidenta. Z pozície tejto funkcie sa zaslúžil hlavne o vstup do európskeho združenia techniky CLIMMAR a aktívne pôsobil v oblasti vzdelávania hlavne pri príprave nového študijného odboru agromechatronik.

Agromechatronik

Potreba odborníkov v oblasti servisu poľnohospodárskej techniky je stále aktuálnejšia. AGRION v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pripravil odbor, ktorý reflektuje na túto potrebu. Začal spoluprácu s troma strednými odbornými školami. Od septembra 2017 nastúpilo do nového odboru 30 študentov.

V prvej polovici júna 2018 AGRION pripravil pre žiakov nového študijného odboru súťaž AGROMECHATRONIK ROKA 2018. Víťazom sa stal Ján Repák zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravi­nárskej v Rimavskej Sobote. Študenti okrem súťaže počas dvojdňového pobytu navštívili Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou, Technickú fakultu SPU v Nitre, alebo tradičného slovenského výrobcu sejačiek Pneusej v Hlohovci.

Školenia a semináre

Na dvojdňových školeniach združenie vzdeláva učiteľov stredných odborných škôl. Cieľom je poskytnúť im najnovšie informácie zo širokého spektra oblastí poľnohospodárskej techniky. Spolu s učebnými materiálmi je to vítaná pomoc pre ďalší prenos poznatkov na najmladšiu generáciu.

V rámci členskej základne AGRION v závere mája 2018 zorganizoval seminár k téme Schvaľovanie pôdohospodárskych vozidiel na prevádzku v cestnej premávke. Školenia sa okrem členov AGRION mohli zúčastniť aj spoločnosti mimo združenia a toto podujatie malo výborný ohlas.

Agrosalón

Špecializovaná výstava poľnohospodárskej techniky sa na Slovensku uskutočnila prvý raz v roku 2006 na základe iniciatívy AGRION. V roku 2016 nedošlo k dohode o podmienkach účasti na výstave AGROSALÓN 2017 s organi­zátorom veľtrhu štátnym výstaviskom Agrokomplex. Následne takmer všetci členovia združenia sa odmietli na danom podujatí zúčastniť. Do budúcnosti vedenia AGRION považuje za dôležité, aby došlo k posilneniu pozície združenia pri organizácii veľtrhu. Cieľom je, aby mali predstavitelia združenia väčší vplyv na rozhodovanie o umiestnení firiem na výstavisku, cenách, alebo sprievodnom programe.

Dni poľa

V roku 2018 AGRION rozšíril počet Dní poľa, kde je hlavným organizátorom z dvoch na tri. Na východnom Slovensku predviedli členovia združenia stroje a technológie určené pre jarné práce, v máji sa poľnohospodári zišli na tradičnom krmovinárskom dni poľa a v septembri 2018 nás čaká Deň poľa kukurice a jesenných prác. V podobe spoluorganizátora pôsobí AGRION pri celoslovenskej prehliadke a výstave odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodár­skych zvierat – Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou.

Informačné listy

O oblasti legislatívy, vývoju trhu, alebo aktivitách organizácie sú členovia AGRION priebežne oboznámení cez Informačné listy, ktorých AGRION v roku 2017 vydal 42. Každý rok je počet Informačných listov vyšší a to plánujeme aj v roku 2018.

Článok bol publikovaný: 10. 7. 2018

 

Poloha na mape

Galéria

Deň poľa jarných prác vo východoslovenskej obci Stretavka.
Deň poľa jarných prác vo východoslovenskej obci Stretavka.
Počas súťaže AGROMECHATRONIK ROKA 2018 navštívili študenti aj tradičného výrobcu techniky.
Počas súťaže AGROMECHATRONIK ROKA 2018 navštívili študenti aj tradičného výrobcu techniky.
K Očovej patrí folklór a už štvrťstoročie aj moderné stroje.
K Očovej patrí folklór a už štvrťstoročie aj moderné stroje.
 

Údaje o firme AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR boli overené: 10. 7. 2018
Internetový zápis úplný. Uverejnený 10. 7. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety