DatabázaČlánkyKľúčové slová

Slovenská komora stavebných inžinierov

Kategórie

*  Úrady, inštitúcie
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Inštitúcie, zväzy, asociácie

Kľúčové slová

Komory, profesijnéStavebné inžinierstvoStavebné poradenstvoVzdelávacie zariadenia a agentúry

Základné informácie

logotype

Slovenská komora stavebných inžinierov

Stavovská organizácia autorizovaných stavebných inžinierov

Mýtna 29
811 07 Bratislava
Tel.: +421 2 390 750 42
E-mail: sksi@sksi.sk
Web: www.sksi.sk

IČO: 30779022
IČ DPH / DIČ: 2020809692

Kontaktné osoby

prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI

Poštová adresa:
Mýtna 29, P.O.Box 10
810 05 Bratislava

• sme najpočetnejšou stavovskou organizáciou v stavebnom sektore na Slovensku
• obhajujeme práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy
• dbáme o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb
• chránime verejné záujmy v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby
• dbáme o odborný rast autorizovaných inžinierov a všetkých odborníkov v stavebnom sektore

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

S vyše 5500 členmi, autorizovanými inžiniermi a ďalšími odborníkmi a spoločnosťami pôsobiacimi v stavebníctve, sme najväčšou stavovskou organizáciou v stavebnom sektore na Slovensku.

Naša komora ako pokračovateľka Inžinierskej komory založenej v roku 1913, obnovená Zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, obhajuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a chráni ich stavovskú česť.

Ako kvalifikačný orgán kladieme dôraz na zaistenie kvality technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia, realizácie a údržby stavieb a podieľame sa na ochrane verejných záujmov a bezpečnosti v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a životného prostredia. Dbáme o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a vnútornými predpismi.

Podporujeme odborný rast autorizovaných inžinierov a ďalších odborníkov v stavebnom sektore, zabezpečujeme ich celoživotné vzdelávanie a zvyšovanie odbornej kvalifikácie. Vykonávame osvetovú, informačnú a poradenskú činnosť vydávaním odborných publikácií a spolupracujeme so strednými a vysokými školami, pretože medzi naše priority patrí i podpora nádejných mladých slovenských stavebných inžinierov a inžinierok.

Aktívne participujeme na medzinárodnej výmene odborných poznatkov a skúseností či už formou bilaterálnej spolupráce s komorami a inžinierskymi organizáciami v zahraničí alebo dlhoročnej multilaterálnej spolupráce inžinierskych komôr a zväzov krajín Vyšehradskej štvorky, ako aj v rámci nášho pôsobenia v Európskej rade inžinierskych komôr (ECEC) a Európskej rade stavebných inžinierov (ECCE).

Užitočné a zaujímavé linky:

Informačný portál SKSI

  • databáza kvalifikovaných odborníkov (autorizovaných inžinierov, odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavebný dozor, stavbyvedúci a energetickú certifikáciu)
  • aktuálne informácie o odborných seminároch a skúškach SKSI
  • online formuláre

Európska rada inžinierskych komôr

Európska rada stavebných inžinierov

Článok bol publikovaný: 25. 11. 2017

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

Galéria

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2020
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2020
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2019
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2019
 

Údaje o firme Slovenská komora stavebných inžinierov boli overené: 28. 11. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 9. 11. 2017

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety