V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

PROELEKTRO spol. s r.o.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Elektrotechnika  ›  Silnoprúdová elektrotechnika

Kľúčové slová

Automatizačná technikaBezskrutkové svorkyElektronika - veľkoobchodElektrotechnický materiál a zariadeniaKonektoryRiadiace systémySvorkovanieZbernice

Základné informácie

logotype

PROELEKTRO spol. s r.o.

Bezskrutkové svorky, konektory a riadiace systémy WAGO

Na barine 22
841 03 Bratislava
Tel.: +421 2 4569 2503
E-mail: info@wago.sk
Web: www.wago.sk

IČO: 31406530
IČ DPH / DIČ: SK2020338551

Kontaktné osoby

Ing. Miroslav Danev, riaditeľ
Ing. Ján Hronský, technická podpora

• Obchodné a technické zastúpenie spoločnosti WAGO na Slovensku
• Dodávky celého sortimentu WAGO veľkoobchodom aj koncovým zákazníkom
• Technická podpora pri konštrukcii aj projekčnej činnosti
• Odborné školenia a semináre

Kľúčové slová: elektrotechnický materiál a zariadenia; Bezskrutkové svorky WAGO; Konektory WAGO; Riadiace systémy WAGO I/O SYSTEM; priemyslová elektronika WAGO;

PROELEKTRO spol. s r. o. - WAGO partner na Slovensku

Elektronicky Katalóg WAGO

Spoločnosť PROELEKTRO spol. s r. o. bola založená v roku 1996. Jej história sa však začala písať skôr. Už v roku 1993 začala vo forme fyzickej osoby pod tým istým názvom spoluprácu so spoločnosťou WAGO Kontakttechnik G.m.b.H. Hlavnou činnosťou bol dovoz a distribúcia výrobkov značky WAGO na novovzniknutom slovenskom trhu. Nebola to vtedy jednoduchá činnosť, pretože pre slovenských zákazníkov boli inovatívne výrobky WAGO s neštandardným, patentovaným pružinovým systémom pripojenia elektrických vodičov neznáme. Elektrotechnici neverili v spoľahlivosť pružinových spojov.

V týchto časoch boli v ponuke hlavne radové svorky a svorky do odbočných krabíc. Pre slaboprúdových technikov aj radové konektory a svorky určené pre zaspájkovanie do dosiek s plošnými spojmi.

Inovatívny prvok v týchto výrobkoch je hlavne patentovaný pružinový systém „Cage Clamp“ neskôr inovovaný na „Cage Clamp S“. Pružina prevzala na seba funkciu uťahovacej skrutky vo svorke. Skrutka je síce veľmi jednoduchý spôsob ako upevniť vodič, je ale veľkým potenciálnym zdrojom porúch v elektrických okruhoch. Aj po správnej montáži predpísaným uťahovacím momentom sa v priebehu času uvoľní pod vplyvom viacerých fyzikálnych faktorov . Najmä zmeny teploty a vibrácie, ktoré sú bežnou súčasťou prevádzkových podmienok elektrických zariadení, tento proces urýchľujú. Aj v tomto prípade platí známe príslovie, že reťaz je tak pevná, ako je pevný jej najslabší článok. Uvoľnená skrutka v spoji spôsobuje poruchy, prípadne až havárie elektrických zariadení. Schpnosť prevádzky celého zariadenia závisí hlavne na najjednoduchšom a najlacnejšom prvku, na spojovacej svorke. Aj pre toto sa WAGO už od roku 1951 venuje vývoju podstatne spoľahlivejšieho pružinového systému. Pružiny WAGO spoľahlivo spájajú vodiče, v praxi je overená doba bez nutnosti servisného zásahu až 30 rokov, bez ohľadu na to, v akých podmienkach boli svorky prevádzkované. Bez obáv nazývame svorky WAGO aj ako bezúdržbové. Spoje sa nikdy neuvoľnia a tým zvyšujú spoľahlivosť celého zariadenia . Treba si uvedomiť, že najmä uvoľnené elektrické spoje sú často krát príčinou vzniku požiarov. Toto nebezpečenstvo pri použití svoriek WAGO nehrozí.

Ponúkaný sortiment, najmä vďaka bohatému príslušenstvu bol od začiatku zaujímavý. Ale k už spomínanej nedôvere slovenských elektrotechnikov v pružinový kontakt sa pridal aj problém s cenovou bariérou. Ceny niekoľkonásobne prevyšovali zaužívaný štandard. Pre PROELEKTRO nastalo obdobie intenzívnej práce v presviedčaní potenciálnych zákazníkov o výhodách systému WAGO. Významnú pomoc pri tejto činnosti nám dali svorky do odbočných inštalačných krabíc. Tieto nemali na našom trhu ekvivalent, nedali sa s ničím porovnávať a tak ich elektroinštalatéri ako prvé vyskúšali v praxi. Reakcia na ne prišla rýchlo, zjednodušili a skrátili prácu, po čase preukázali aj spoľahlivosť. Tieto informácie sa začali medzi elektrotechnikmi šíriť a značka WAGO sa stala zaujímavou tam, kde spoľahlivosť a bezpečnosť boli na prvom mieste. Najmä radové svorky sa začali používať v nepretržítých prevádzkach, v chemickom a hutníckom priemysle, v dopravných zariadeniach, výrazný nárast spotreby radových svoriek WAGO nastal pri rozbehnutí projektov jadrových elektrární na Slovensku. V novobudovanej elektrárni v Mochovciach a tiež postupnými modernizáciami elektrární V1 a V2 v Jaslovských Bohuniciach. Aj tieto referencie potvrdili vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť výrobkov WAGO, čo malo za následok ďalšieho zväčšenia záujmu zo strany elektrikárov na Slovensku a tiež odbúranie mýtu o nespoľahlivosti pružinového spoja. Časom sa odbúral aj problém podstatne vyšších cien, pretože ceny WAGO boli stabilné a ostatné ceny časom vzrástli.

Postupom času WAGO prinášalo na trh ďalšie nové výrobky, vstúpilo do sveta priemyslovej elektroniky a tiež začalo vyrábať systémy pre riadenie technologických procesov. To všetko ba báze pôvodných výrobkov – svoriek. Značka WAGO sa na Slovensku vyprofilovala ako nositeľ bezskrutkovej pripojovacej technológie. Dnes už žiaden elektrikár nenazve spojovací bod s pružinovou technológiou inak ako WAGO, aj keď to nie je výrobok tejto značky. WAGO je už synonymum pre bezskrutkové spoje. Aj toto je výsledok činnosti spoločnosti PROELEKTRO na Slovensku.

Ponúkaný sortiment výrobkov WAGO je dnes veľmi bohatý. Spočíva v dvoch hlavných skupinách a to v spojovacej technike a priemyslovej elektronike.

Spojovaciu techniku predstavujú:

Radové svorky vo viacerých typových vyhotoveniach pre prierezy vodičov od 0,08 mm2 až po 185 mm2. Prúdové zaťaženie je až do 353 A. Určené sú pre malé a nízke napätia. Najviac sú ponúkané pod obchodnou značkou Top Job S.

Svorky určené pre zaspájkovanie do dosiek s plošnými spojmi vhodné pre slaboprúdovú, ale aj výkonovú elektroniku. Rastre vývodov sú od 2,5 mm až po 15 mm, max. pripojiteľný vodič až 16 mm2. Svorky v špeciálnom vyhotovení, určené pre konkrétne použitie ako sú veká kondenzátorov a predradných prístrojov s integrovanou svorkovnicou, ako svorkovnice transformátorov, alebo tlmiviek, prípadne ako prechodky cez steny skríň.

K produktom spojovacej techniky určenej skôr pre slaboprúdovú techniku patria aj konektorové systémy MCS MINI, MCS MIDI a MCS MAXI, doplnené silnoprúdovými konektormi WINSTA s bohatým príslušenstvom. Relatívne novým produktom medzi konektormi je typový rad predávaný pod obchodnou značkou PICOMAX. Vyznačuje sa miniatúrnymi rozmermi pri zachovaní veľkého napäťového aj prúdového zaťaženia.

Významnú skupinu tvoria radové svorky vo vyhotovení MINI. Ponúkame ich ako ekvivalenty tzv. lámacích svorkovníc ( čokoládok ). S tým rozdielom že sú skladacie a umožňujú vyskladanie takejto svorkovnice aj v rôznofarebnom vyhotovení pre zvýraznenie funkcie jednotlivých pólov.

Z ponuky spojovacej techniky WAGO sú na Slovensku asi najznámejšie svorky určené pre elektroinštalácie, tzv. krabicové a lustrové svorky. Vyznačujú sa veľmi jednoduchou montážou vodiča zasunutím do svorky. Po inovácií pred niekoľkými rokmi sa zmenšili ich rozmery až o 50%, čo prinieslo ďalšie možnosti ich použitia a ešte zjednodušilo elektroinštalačné práce. Dopĺňajú ich veľmi praktické svorky s ovládacími páčkami pre univerzálne použitie s pevnými aj lankovými vodičmi do prierezu 4 mm2.

Produkty priemyslovej elektroniky sú momentálne najdynamickejšie sa rozvíjajúcou skupinou. Patria sem:

Modulové elektromechanické aj optické relé s vysokou životnosťou a pri kontaktnom vyhotovení aj vysokou záťažou v AC aj DC okruhoch. Relé sú v ponuke ako výmenné v základovej svorkovnici, alebo ako pevne zabudované v telese radovej svorky.

Univerzálne prevodníky analógových signálov obchodnej značky JUMPFLEX. Ich univerzálnosť spočíva v konfigurácii ich funkcie a vstupno – výstupných parametrov užívateľom. Sú dodávané v jednotnom modulovom puzdre, ktoré je v ponuke aj prázdne pre montáž ľubovoľnej náplne zákazníkom. V jednotnom puzdre je v ponuke aj sieťový napájací zdroj potrebný pre činnosť týchto prevodníkov.

Prepäťové ochranné moduly pre sieťové obvody kategórie „D“ pre prúdové zaťaženie do 6A, a prepäťové ochrany signálnych a napájacích obvodov s malými napätiami ( 24V ). Prepäťové ochrany sú dodávané vo forme modulových jednotiek ako nadstavba do radových svoriek, alebo ako pevne zabudované v telese radovej svorky.

Komunikačné a riadiace systémy WAGO I/O SYSTEM. Jedná sa o patentovaný stavebnicový systém vstupných a výstupných modulov a k nim prislúchajúcich komunikačných, alebo riadiacich jednotiek. Vďaka stavebnicovému riešeniu má užívateľ možnosť vybudovať si vlastný komunikačný systém pre prenos dát po zbernici medzi riadiacim systémom a senzormi spolu s akčnými členmi na strane riadeného procesu. Zbernice sú voliteľné podľa ponuky so širokou škálou podporovaných prenosových protokolov. Taktiež sa z týchto modulov dá vybudovať riadiaci systém prispôsobený individuálnym potrebám, s presne stanoveným počtom vstupov a výstupov s prispôsobenými technickými parametrami. Netreba robiť žiadne kompromisy medzi ponúkaným sortimentom a vlastnými potrebami. V ponuke sú procesorové moduly vo forme PLC a aj riadiace počítače PFC, prípadne IPC. Vybavené sú rozhraniami pre komunikáciu s nadradenými, podradenými, alebo paralelnými jednotkami v širokej škále zberníc a podporovaných protokolov. K procesorovým jednotkám je aj softwarová podpora vo forme knižníc hotových podprogramov riešiacich základné úlohy, programátor tak tvorí riadiaci program vyskladávaním hotových podprogramov, nerieši už vyriešené úlohy. Do produktového radu WAGO I/O SYSTEM sa nedávno dostal aj systém pre meranie elektrických veličín. Dnes je už celkom bežné požadovať meranie každého dôležitého spotrebiča, alebo technologickej jednotky. Systém merania WAGO toto umožňuje priamo integrovať do riadiaceho systému, kde výsledky merania sú k dispozícií managementu, ale súčasne sa na ich základe dá automaticky regulovať riadené zariadenie. Samozrejmý je aj vzdialený prístup cez sieť internet, prípadne systém WAGO umožňuje prenos týchto dát aj cez GSM sieť a využívanie cloudových úložísk IoT. Okrem ponúkaného hardwaru má WAGO k dispozícií aj systémové riešenia využívajúce sortimet WAGO I/O SYSTEM so softwarovým riešením pre komplexný management energetiky – WAGO ENERGY DATA MANAGEMENT a pre komplexné riadenie veľkých osvetľovacích systémov – WAGO LIGHTING MANAGEMENT. Univerzálnosť a stavebnicová konštrukcia umožňuje využívať tieto systémy v priemyslovej automatizácii a tiež aj v automatizáci­i budov.

Pre použitie v náročných podmienkach, s veľkým rozsahom prevádzkových teplôt od –40°C do +70°C aj s možnosťou orosenia, s veľkými vibráciami do 5g a nárazmi až do 20g, s vysokým elektromagnetickým rušením, prípadne silnými prepäťovými javmi má WAGO spomínané I/O moduly, ako jediný výrobca na svete aj vo vyhotovení XTR, zodpovedajúcemu týmto extrémnym podmienkam. Od obyčajných sa odlišujú farebným riešením, sú dodávané v tmavošedej farbe.

Ak zákazník preferuje vyššiu decentralizáciu vstupno – výstupných modulov, priamo osadených na výrobných zariadeniach, ponúka WAGO tieto moduly aj v takomto vyhotovení, nevyžadujúce ich inštaláciu do skriniek, vo vysokom krytí IP67. Vzájomne sú poprepojované káblami ukončenými kruhovými konektormi s rovnakým krytím. Sortiment vstupov a výstupov, riadiacich a komunikačných jednotiek je orientovaný na priemyslové použitie. V ponuke je aj potrebné príslušenstvo vo forme hotových káblov, alebo samostatných konektorov s krytím IP 67. Tento sortiment je v katalógu uvedený pod obchodným názvom SPEEDWAY 67.

Ako doplnok k sortimentu vstupno – výstupných modulov a riadiacich jednotiek má WAGO v portfóliu aj HMI rozhrania vlastnej konštrukcie pod obchodným názvom PERSPECTO. Jedná sa o WEB prehliadače s uhlopriečkami od 3,5´až po 15´ a tzv. Control panely s rovnakými uhlopriečkami. V prípade Control panelov sa jedná o kombináciu Touch panelov s riadiacou jednotkou v jednom celku.

Pre napájanie a istenie elektronických systémov ponúka WAGO sortiment napájacích zdrojov a elektronických ističov pod obchodným názvom EPSITRON. Jedná sa o elektronické pulzné zdroje pre široký rozsah vstupných napätí od 90 do 400 V AC aj DC, v trojfázovom vyhotovení sú len pre AC napájacie siete. Výstupné napätia sú určené pre použitie hlavne v priemysle, 12 V DC, 24 V DC a 48 V DC. Najširšia ponuka je pre 24 V DC, kde prúdové rozsahy sú od 1,3A až po 40A. V ponuke sú tri základné vyhotovenia. EPSITRON ECO – jednoduchý zdroj, skratuvzdorný. EPSITRON CLASSIC – skratuvzdorný zdroj so schopnosťou krátkodobého ( 5 sek. ) preťaženia o 100%. EPSITRON PRO – skratuvzdorný, krátkodobo preťažiteľný, so simuláciou dynamického skratového prúdu a automatickým odopnutím záťaže pri skrate, s testovaním impedancie záťaže. Vybrané typy majú aj zabudované meranie a komunikačné rozhranie RS 232. Za pomoci ponúkaných akumulátorových batérií a riadiacich jednotiek možno vybudovať aj UPS napájanie na úrovni 24V DC. Pre prekrytie krátkodobých výpadkov napájania sú tu kondenzátorové batérie pre priebežné zaťaženie do 20A a prekrytie výpadku až do 16 sek. Elektronické ističe sú určené pre siete 24V DC, sú v2, 4 a 8 kanálovom vyhotovení pre prúdové rozsahy do 6A a do 10A, vždy nastaviteľné v 6 stupňoch. Každý kanál samostatne. Elektronické ističe sú vybavené aj diaľkovou komunikáciou so zvláštnym protokolom určeným pre komunikáciu s WAGO I/O SYSTEM. Ku komunikačnému protokolu je pre programátorov pripravený hotový prdprogram, ktorý umožňuje na diaľku sledovať stavy ističových kanálov, zapínať a vypínať ich.

Skupinu priemyslových elektronických produktov doplňuje sortiment pasívnych prvkov, prechodových modulov medzi rôznymi typmi konektorov, moduly s diódovými maticami, moduly pre osadenie pasívnych elektronických súčiastok, univerzálne dosky s plošnými spojmi tvarovo prispôsobené púzdram WAGO a systém pre upevnenie a pripojenie tieniacich plášťov káblov. Táto skupina obsahuje aj produkty rozširujúce typový rad SPEEDWAY 67, jedná sa o združovacie a rozdeľovacie boxy s krytím IP 67, s kruhovými konektormi v rovnakom krytí.

Obe hlavné skupiny dopĺňa bohatý sortiment príslušenstva. Je to hlavne komplexný popisovací program WMB a WSB – univerzálne použiteľný na všetkých výrobkoch WAGO. K dispozícii sú hotové popisy podľa výberu z katalógu, alebo si zákazník sám vytvorí potrebný popis dodávaným plotrom, alebo termotlačiarňou. Pre túto činnosť je pripravený aj softwarový nástroj WAGO SMART DESIGNER a WAGO SMART PRINTER. Prvý umožňuje vytvoriť zostavy a z nich vygenerovať potrebný popis, druhý software potom umožňuje vlastný popis na vhodné nosiče.

V rámci príslušenstva ponúkame aj širokú škálu originálnych montážnych nástrojov a tiež skúšobných prístrojov od jednoduchých skúšačiek, až po digitálne multimetre.

Celý výrobný sortiment je spracovaný v dvoch druhoch katalógov. Elektronický „On Line“ je komplexný, pravidelne aktualizovaný súbor na web stránke spoločnosti WAGO, obsahuje všetky potrebné technické aj obchodné údaje ( okrem cien ), vrátane možnosti stiahnutia príslušných certifikátov a tam, kde je to potrebné aj softwaru určeného pre konkrétnu položku. Umožňuje vytvoriť a stiahnuť si katalógové listy v pdf formáte.

Taktiež z web stránky WAGO je možné stiahnuť si všetky katalógy a brožúry, ktoré sú vytvorené v pdf formáte a sú určené pre off line použitie. Hlavné katalógy WAGO sú vydávané v Angličtine, v Nemčine a sú rozdelené do piatich dielov podľa hlavných konštrukčných skupín:

  • WAGO 1 Radové svorky.
  • WAGO 2 Svorky do plošných spojov a konektory
  • WAGO 3 Automatizačná technika ( aj v českom jazyku )
  • WAGO 4 Priemyslová elektronika
  • WAGO 5 Konektorový systém WINSTA

Okrem týchto hlavných katalógov je veľmi užitočný aj prehľadový katalóg PSF ( aj v českom jazyku ).

Publikované brožúry sú orientované na katalógový popis konkrétnych skupín výrobkov aj s príkladmi ich použitia, alebo na systémové riešenia aj ukážkami praktickej realizácie. Všetky uvedené materiály sú pravidelne aktualizované. Pokiaľ nemáte potrebu stiahnuť si všetky materiály do vlastného PC, je tu možnosť využiť funkciu „eKniha“, ktorá Vám umožní listovať v katalógoch bez nutnosti ich stiahnutia.

Spoločnosť PROELEKTRO zabezpečuje komplexný servis ohľadom značky WAGO na slovenskom trhu. Ako základ je to činnosť spojená s vybavovaním objednávok od slovenských zákazníkov, dovoz a distribúcia tovaru. Vzhľadom na veľmi široký rozsah ponúkaných výrobkov je tiež veľmi dôležitá technická podpora zákazníkov, ktorú PROELEKTRO taktiež vykonáva, či už vo forme individuálnych konzultácií, alebo odborných seminárov a školení orientovaných na tématiku spojovacej a aj automatizačnej techniky. Pre odborné otázky, ktoré prevyšujú možnosti našich odborníkov, má PROELEKTRO aj silnú podporu zo strany WAGO vo forme priamych konzultácii.

Vaše obchodné a technické otázky nám posielajte na adresu: info@wago.sk

Naša web stránka je: www.wago.sk

Prípadne si dohodnite osobnú návštevu našich zástupcov na hore uvedenej mailovej adrese, alebo na tel. čísle: 02 4569 2503.

PROELEKTRO spol. s r. o.
Na barine 22
841 03 Bratislava

Článok bol publikovaný: 3. 10. 2017

 

Poloha na mape

Galéria

Sídlo spoločnosti PROELEKTRO
Sídlo spoločnosti PROELEKTRO
Pružinový systém WAGO
Pružinový systém WAGO
Radové svorky WAGO
Radové svorky WAGO
Inštalačné svorky WAGO
Inštalačné svorky WAGO
Konektory a svorky do plošných spojov
Konektory a svorky do plošných spojov
Elektronické moduly WAGO
Elektronické moduly WAGO
Automatizačná technika WAGO
Automatizačná technika WAGO
Príslušenstvo a montážne náradie WAGO
Príslušenstvo a montážne náradie WAGO
Špeciálne svorky WAGO
Špeciálne svorky WAGO
Meracie systémy WAGO
Meracie systémy WAGO
 

Údaje o firme PROELEKTRO spol. s r.o. boli overené: 25. 9. 2017
Internetový zápis úplný. Uverejnený 25. 9. 2017

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety