DatabázaČlánkyKľúčové slová

Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Mechanizačné služby
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Krmivá, kŕmne zmesi a doplnky
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Poľnohospodárstvo  ›  Poľnohospodárska prvovýroba  ›  Rastlinná výroba
*  Potravinárstvo  ›  Slovenské potraviny  ›  Mlieko, mliečne výrobky, syry
*  Potravinárstvo  ›  Slovenské potraviny  ›  Malí regionálni výrobcovia

Kľúčové slová

Krmivo, kŕmne zmesiKukuricaMalopredaj, sezónny malopredajMechanizačné službyMliekoObilninyPoľnohospodárske službyPredaj z dvoraRastlinná výrobaRepkaStrukoviny

Základné informácie

logotype

Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce

Poľnohospodárska výroba, spracovanie a predaj produktov, obchod so špeciálnymi kŕmnymi zmesami (teľatá, králiky, hydina)

Májová 65
956 21 Jacovce
Tel.: +421 38 5361 333
Tel.: +421 38 5361 328
Mobil: +421 903 729 038
E-mail: sekretariat@ppdprasice.sk
Web: www.ppdprasice.sk

IČO: 00205575
IČ DPH / DIČ: SK2020419225
Objednávateľ: Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce

Kontaktné osoby

Marian Cikatricis - predseda predstavenstva

Činnosť:

• RV: pestovanie a predaj - pšenica potravinárska, jačmeň sladovnícky, ozimná repka, hrach potravinársky, kukurica, úsušky a lucernové semeno
• ŽV: chov HD na mäso a mlieko, chov jalovíc, oviec a jatočných brojlerov
• výroba a predaj kŕmnych zmesí pre HD, ošípané, brojlery, nosnice, králiky a predaj kŕmnych doplnkov
• služby agrolaboratória
• služby kombajnami na zber obilnín, kukurice a olejnín a rezačkou
• predaj surového kravského mlieka z mliečneho automatu vo Velušovciach

Malopredaj:

Farma Velušovce
• predaj surového kravského mlieka z mliečneho automatu
• denne od 6:00 do 18:00

Farma Hôrka
• predaj kŕmnych zmesí pre HD, ošípané, brojlery, nosnice, králiky a predaj kŕmnych doplnkov
• denne od 9:00 do 13:00
• tel.: 038 / 5321 837

PPD Prašice sídlo Jacovce

PPD Prašice sídlo Jacovce hospodári na výmere 4055,10 ha p. p., z toho je 4019,22 ha ornej pôdy v 13 katastrálnych územiach. V osevnom postupe je zastúpenie hustosiatych obilnín, repky olejnej, hrachu, cukrovej repy, kukurice na zrno i siláž a viacročných krmovín na ornej pôde.

Rastlinná výroba

Družstvo sa špecializuje na výrobu hustosiatych obilnín a to najmä na pšenicu potravinársku, ktorej podiel na hustosiatych obilninách dosahuje vyše 80 %. Z ostatných hustosiatych obilnín sú to jarný jačmeň a v menšej miere ovos. Kukurica na zrno sa pestuje každoročne na ploche okolo 450 ha. Rastlinná výroba sa podieľa cca. 51 % na dosahovaných tržbách družstva.

Živočíšna výroba

Mliečny automat Velušovce

Ročný objem výroby mlieka je 4,8 mil. litrov s úžitkovosťou 24,31 litra/doj­nicu/deň, ďalej je to výkrm brojlerov s ročnou produkciou vyše 580 ton a výkrm HD s ročnou produkciou 193 ton mäsa. Chovajú sa kravy s trhovou produkciou mlieka. Priemerná denná produkcia mlieka je 13,5 tis. litrov. Výkrmový dobytok sa vykrmuje do hmotnosti 550 – 650 kg. Chová sa plemeno Slovenský strakatý dobytok na farme Prašice a Holštejnský dobytok na farme Velušovce, oba chovy sú uznané ako šľachtiteľské.  Chov jalovíc je orientovaný na farme Hôrka. Ovce v počte 18 ks sa chovajú na stredisku Tesáre.

Z pohľadu tržieb je významný chov brojlerov na farmách Tesáre a Tvrdomestice. Ročné tržby z predaja brojlerov predstavujú 530 tis. EUR, ročná produkcia brojlerového mäsa je cca 580 t. Chovajú sa hybridy cobb-500 a ross-308.

Kŕmne zmesi

Tržby z výroby kŕmnych zmesí predstavujú cca. 25 % z celkových tržieb.
Sortiment kŕmnych zmesí je nasledovný:
• pre HD: dojnice, jalovice, výkrm HD, teľce
• pre ošípané: prasnice, predvýkrm, výkrm, kance
• ďalej pre nosnice, pštrosy, králiky, kone a ďalšie podľa požiadaviek odberateľa.

Z vlastných krmív predáva družstvo lucernovú senáž, seno, kukuričnú siláž a lucernové úsušky.

Laboratórne rozbory

Ďalším predmetom činnosti je činnosť chemického agrolaboratória, kde sa robia rozbory pôdy, krmív, kŕmnych zmesí a nadzemných častí rastlín.

Mechanizačné služby

PPD Prašice sídlo Jacovce poskytuje v žatevných prácach služby obilnými kombajnmi CLAAS – mlátenie obilnín, repky, slnečnice, kukurice aj s drvením rastlinných zvyškov.

Mechanizačné služby

Článok bol publikovaný: 2. 6. 2021

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Mechanizačné služby
Mechanizačné služby
Mliečny automat Velušovce
Mliečny automat Velušovce
 

Údaje o firme Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce boli overené: 9. 7. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 20. 6. 2017

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 1839, Tento rok: 792, Tento mesiac: 74, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety