DatabázaČlánkyKľúčové slová

Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.

Kategórie

*  Potravinárstvo  ›  Potraviny, nápoje a potravinárske prísady  ›  Potraviny rastlinného pôvodu
*  Potravinárstvo  ›  Slovenské potraviny  ›  Múka, múčne a pekárenské výrobky

Kľúčové slová

Mlyny, mlynské výrobkyMúkaPoľnohospodárstvoRacionálna výživaSlovenská múkaSlovenský výrobca potravínZnačka kvality SK - držitelia

Základné informácie

logotype

Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.

Výroba mlynských výrobkov

Hlavná 76
935 62 Pohronský Ruskov
Tel.: +421 36 7750 014
Tel.: +421 36 7750 015
Tel.: +421 36 7750 016
Fax: +421 36 7750 013
E-mail: obchodpr@mlyn.sk
E-mail: odbyt@mlyn.sk
E-mail: info@mlyn.sk
Web: www.mlyn.sk
FacebookYouTubeInstagram
IČO: 31412459
IČ DPH / DIČ: SK2020404441
Objednávateľ: Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.

Náš sortiment:

• Výroba pšeničných múk a krmív
• Výroba celozrnnej múky, hrubej krupice, detskej dehydrovanej krupice
• Výroba špaldovej múky
• Výroba špeciálnych typov múk - ovsená a pohánková múka
• Výroba obilných vločiek, výrobky racionálnej výživy

Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. – Múka pre vás už viac ako 100 rokov

Ing. Peter Močko
Riaditeľ

„Už v praveku človek začal používať rozomleté obilie pomocou dvoch kameňov, o ‚mlynských‘ kameňoch a ich význame v živote človeka za čias Mojžišových sa dočítame aj toto: ‚Ako zálohu nesmieš vziať ani horný, ani spodný kameň‘. Múka a výrobky z nej majú snáď najdlhšiu históriu, patrí medzi najdôležitejšie potraviny súčasnosti a prináleží jej i dôležité miesto v budúcnosti.“

HISTÓRIA

Mlynárske remeslo má na Dolnom Pohroní dlhú tradíciu. Existenciu mlynov umožnili predovšetkým prírodné, hydrogeologické a hospodárske pomery vytvorené riekou Hron. Preto sa tu v prvom rade stretávame s vodnými mlynmi. Mlyn v Oroske existoval pravdepodobne už v stredoveku. Oroska je historický názov obce Pohronský Ruskov, ktorý bol úradne používaný až do zmeny v roku 1948. V roku 1763 v južnej časti Tekovskej stolice existovalo 20 mlynov a medzi nimi nachádzame aj mlyn v Oroske. Neskôr sa v písomných dokumentoch prvého vojenského mapovania (1769–1785) spomína malý mlyn. V roku 1893 podžupan Tekovskej župy udelil obci Malá Oroska povolenie na stavbu dvojkolesového lodného mlynu na Hrone. Vznik umelého valcového mlyna v Pohronskom Ruskove úzko súvisí s podnikateľskými zámermi účastinnej spoločnosti Pohronský cukrovar (Oroszkai Czukorgyár r.t.), ktorej základy položili v roku 1893 tri kapitálové skupiny: česko-moravský Schoeller, maďarský Hatvany Deutsch a rakúsky Benies.

Dvadsiate storočie, rozvíjajúci sa priemysel a nové technologické postupy umožnili cukrovarskej spoločnosti v roku 1912 započať stavbu šesťpodlažného mlyna pre podnikateľské účely a zariadiť ho modernejšou mlecou technológiou so štyrmi valcovými stolicami. Stavba mlyna bola dokončená počas pôsobenia riaditeľa A. Klaudyho už v roku 1913. Vo svojich začiatkoch kapacita mletia predstavovala 10 ton obilia denne. Vplyvom postupnej rekonštrukcie a špecializácie sa mlyn sústredil len na mletie potravinárskej pšenice a jeho kapacita sa postupne zväčšovala. Veľká modernizácia v rokoch 1970–1973 zvýšila produkciu mletia na 250 ton denne. Akciová spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov vznikla 1. mája 1992 na základe transformácie štátneho podniku v prvej vlne kupónovej privatizácie.

INOVÁCIE

Prvý krok k automatizácii bol uskutočnený v roku 1994, keď bol proces čistiarne a predčistiarne riadený počítačom. V roku 2002 bola zahájená generálna rekonštrukcia Mlyna Pohronský Ruskov, a. s. V tomto roku bola ukončená tiež prvá etapa rekonštrukcie, ktorá zahŕňala rekonštrukciu predčistiarne a čistiarne. V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie sa realizovala v roku 2003 druhá etapa rekonštrukcie, t. j. generálna rekonštrukcia mlynskej technológie s plnou automatizáciou výrobných procesov. Dodávateľom technológie bola švajčiarska spoločnosť Bühler. V roku 2005 sa ukončila tretia etapa, ktorá zahŕňala rekonštrukciu trafostanice, výstavbu voľnej nakládky a miešarne múk, t. j. dodávka a montáž zásobníkov na miešanie a súvisiacej technológie s pridávaním mikrokomponentov. V tom istom roku bola ukončená aj štvrtá etapa generálnej rekonštrukcie, počas ktorej boli demontované drevené zásobníky a na ich miesto boli postavené oceľové zásobníky s príslušnou technológiou. V roku 2006 sa začala rekonštrukcia baliarensko-expedičnej časti mlyna, ktorá je zameraná na rozšírenie baliarenskej a expedičnej prevádzky s vybudovaním plnoautomatizovanej baliarenskej linky. V roku 2007–2008 bola zrealizovaná rekonštrukcia príjmového koša, ktorá spočívala vo výstavbe skeletového objektu nad výsypným košom s príslušnou aspiráciou.

V roku 2011 mlyn uviedol do prevádzky jedinečný optický čistiarenský stroj od firmy Bühler – Sortex, ktorý pracuje na princípe svetelnej spektografie. V decembri 2012 začal mlyn spracovávať otruby lisovaním na pelety od firmy KAHL. K posilneniu pozície Mlynu Pohronský Ruskov došlo v roku 2015 kúpou Mlyna Sládkovičovo, čím došlo i k rozšíreniu výrobného sortimentu o pšeničnú múku z tvrdej pšenice, tzv. Semolinu. Týmto sa Mlyn Pohronský Ruskov stal najväčšou mlynskou prevádzkou na Slovensku. V spolupráci so svojou 100 % dcérskou spoločnosť Mlyn Štúrovo je aj najkomplexnejším producentom mlynských výrobkov. V spoločnosti sa neustále snažia zvyšovať ponuku svojich produktov. Najväčšou inováciou prechádzajú výrobky v drobnospotre­biteľskom balení, s ktorými sa stretáva zákazník v obchodoch. Na začiatku to bola iba „brandovaná“ značka, potom produkty v rámci programu Raciofit – obilné vločky, pohánková múka – sa postupne začali vyrábať pre všetky privátne značky našich obchodných reťazcov. Spoločnosť vytvorila tiež špeciálny rad výrobkov „Ruskovská“, ktorú nahradili produkty v novom rade s inovovanými obalmi, kde patria pšeničná múka celozrnná, ovsená múka, špaldová múka, pšeničná krupica hrubá a momentálnou novinkou je ražná múka celozrnná, ktorá je vhodná aj na kváskovanie. Špeciálnym radom výrobkov je i Mlynárov výber, pod touto značkou ponúkajú všetky typy pšeničných múk a múčnu zmes pšenično-ražnú. Prím tu má hlavne vysoká kvalita, starostlivý výber suroviny a dizajn obalu.

HODNOTA ZNAČKY

Mlyn Pohronský Ruskov vychádza z viac ako 100 ročnej tradície mletia, čo z neho robí najstaršiu mlynskú prevádzku. Zákazníci vedia, že Ruskovská múka je synonymum kvality, veď mlynárske umenie sa dedí z generácie na generáciu. Spoločnosť navyše neustále inovuje výrobu v súlade s modernými trendmi stravovania (celozrnná, špaldová múka, múka na kváskovanie, atď.). Spoločnosť nie je len dodávateľom múky, ale aj poradcom v oblasti vývoja nových produktov a vie sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám každého svojho zákazníka a vyrobiť mu múku doslova na mieru.

Ovsené vločky z prevádzky v Štúrove

Kompletný sortiment výrobkov z Mlyna v Pohronskom Ruskove

MARCOM A ÚSPECHY

Tajomstvo úspechu značky Mlyn Pohronský Ruskov je stabilne vysoká, neustále kontrolovaná kvalita, na ktorú sa zákazníci môžu vždy spoľahnúť. V roku 1999 bola akciová spoločnosť, ako prvý mlyn na Slovensku a jedna z mála potravinárskych spoločností, úspešne certifikovaná na Systém manažérstva kvality podľa štandardu EN ISO 9001. V roku 2007 zaviedla spoločnosť opäť ako prvá systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa štandardu IFS. V roku 2008 bola úspešne certifikovaná na systém manažérstva bezpečnosti krmív podľa štandardu GMP+B2. Momentálne pracuje na základe platných certifikátov: IFS FOOD, Version 6, GMP+B 1.2 Production, Trade and Services, GMP+B4 Transport. O kvalite vyrábaných múk svedčia mnohé úspechy v podobe ocenení, vyznamenaní a medailí. Niektoré z nich sú napríklad VIII. International Europe Award for Quality, Zlatá medaila Slovak Gold, Zlatý kosák – Agrokomplex, Slovak Gold – Slovenské zlato, Gold dizajn, Značka kvality SK a QUDAL – QUality meDAL.

UDRŽATEĽNOSŤ A CSR

Spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov podporuje aktivity smerujúce k spoločenskej zodpovednosti. Podieľa sa na rôznych charitatívnych projektoch. Napríklad v roku 2017 a 2018 sa zúčastnila na projekte „Anjelsky“, kde bola časť výťažku z predaja jej výrobku poskytnutá rodinám s deťmi, v ktorých niektorý člen má onkologické alebo iné závažné ochorenie. Mlyn podporuje akcie v regióne, či už ide o základné školy, alebo kluby a organizácie. Sociálna politika spoločnosti je zameraná predovšetkým na skvalitňovanie a starostlivosť o pracovné prostredie so zreteľom na primerané sociálne, hygienické a estetické podmienky. Mlyn Pohronský Ruskov vždy veril vo svojich zamestnancov, keďže vie, že na nimi vyrobených výrobkoch im záleží a spotrebiteľovi garantujú dlhodobo nadštandardnú kvalitu. Snaží sa preto pre nich vytvoriť atmosféru, kde svoje zamestnanie berú tiež ako poslanie naplniť hodnotu značky, ktorá zvyšuje spokojnosť a lojalitu obchodných partnerov už viac ako 100 rokov.

ZAUJÍMAVOSTI

  • Mlyn v oroske existoval už v stredoveku
  • Mlyn pohronský ruskov bol založený v roku 1912
  • Veľká rekonštrukcia bola realizovaná v rokoch 2003–2005
  • Ročne vyexpeduje 34 292 000 kusov jednokilogramo­vých múk
  • Ročne spracuje bezmála 80 000 ton obilnín

Článok bol publikovaný: 19. 7. 2021

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

Galéria

Mlynárov výber
Mlynárov výber
Celozrnné múky
Celozrnné múky
Ovsené vločky z Mlynu v Štúrove
Ovsené vločky z Mlynu v Štúrove
Pšeničná núka
Pšeničná núka
 

Údaje o firme Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. boli overené: 19. 3. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 4. 5. 2018

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 1602, Tento rok: 959, Tento mesiac: 30, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety