DatabázaČlánkyKľúčové slová

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Ekológia, likvidácia odpadov
*  Stavebníctvo  ›  Predprojektová a projektová príprava  ›  Projektové služby, projektové kancelárie

Kľúčové slová

AkustikaHlukMonitoring hlukuProtihlukové bariéryStavebná vibroakustikaVibrácieVibroakustické štúdie

Základné informácie

logotype

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

Akreditované pracovisko spôsobilé vykonávať meranie imisií a expozície hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí.

V. Tvrdého 23
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 7247 026
Mobil: +421 903 307 616
E-mail: vibroakustika@vibroakustika.sk
Web: www.vibroakustika.sk
Facebook
IČO: 36433781
IČ DPH / DIČ: SK2022048996

Kontaktné osoby

Ing. Ján Šimo, CSc. - konateľ

Akreditované pracovisko spôsobilé vykonávať:

• meranie hluku, vibrácií a otrasov
• vibroakustické štúdie pre všetky stupne projektovej dokumentácie
• overenie akustických vlastností použitím časového okna Adrienne
• detekcia konštrukcií intenzitným mapovaním alebo akustickou kamerou
• strategické hlukové mapy a akčné plány

Komplexný inžiniering v oboroch hluk, vibrácie a technická seizmicita

Na základe 35 ročnej praxe vykonávame komplexný inžiniering v oboroch hluk, vibrácie a technická seizmicita, meranie a monitoring hluku, vibrácií a technickej seizmicity v životnom a pracovnom prostredí s posúdením dopadu na zdravie, vypracovanie hlukových štúdií pre všetky stupne projektovej dokumentácie, strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom, technické posudky, návrh, výrobu a montáž protihlukových a antivibračných opatrení a sme:

  • odborne spôsobilí úradom verejného zdravotníctva SR vykonávať meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, vykonávať hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia – hluk a vibrácie,
  • odborne spôsobilí Ministerstvom životného prostredia SR na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie v odbore činnosti ochrana zdravia, hluk a vibrácie,
  • oprávnení Slovenskou komorou stavebných inžinierov vykonávať návrhy protihlukových opatrení.

Naše služby:

Kolektív Klubu ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

Meranie a monitoring hluku vibrácií a technickej seizmicity

Stavebná akustika, technické zariadenie budov a akustický výkon

Bariéry a zásteny, akustické vlastnosti ciest a dopravné stroje

Vibroakustické meranie a diagnostika strojov

Strategické hlukové mapy, akčné plány a návrh protihlukových opatrení

Indentifikácia zdrojov hluku akustickou kamerou

Technické posudky, protihlukové a anitvibračné opatrenia

Meranie akustickej intenzity

… viac informácií nájdete na našej stránke

Článok bol publikovaný: 8. 2. 2021

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. boli overené: 17. 2. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 17. 10. 2018

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2019Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 422, Tento rok: 99, Tento mesiac: 48, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2023 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety