V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Ekológia, likvidácia odpadov
*  Stavebníctvo  ›  Predprojektová a projektová príprava  ›  Projektové služby, projektové kancelárie

Kľúčové slová

AkustikaHlukMonitoring hlukuProtihlukové bariéryStavebná vibroakustikaVibrácieVibroakustické štúdie

Základné informácie

logotype

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

Akreditované pracovisko spôsobilé vykonávať meranie imisií a expozície hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí.

V. Tvrdého 23
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 7247 026
Fax: +421 41 7247 026
Mobil: +421 903 307 616
E-mail: vibroakustika@vibroakustika.sk
Web: www.vibroakustika.sk

IČO: 36433781
IČ DPH / DIČ: SK2022048996

Kontaktné osoby

Ing. Ján Šimo, CSc. - konateľ

• Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity
• Akreditované vibroakustické štúdie pre všetky stupne projektovej dokumentácie
• Akreditované meranie hladín intenzity
• Akreditovaná identifikácia prienikov stavebných konštrukcií intenzitným mapovaním
• Strategické hlukové mapy a akčné plány

Lokalita

Poloha na mape

 

Údaje o firme Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. boli overené: 15. 10. 2018
Internetový zápis úplný. Uverejnený 17. 10. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety