DatabázaČlánkyKľúčové slová

INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Ekológia, likvidácia odpadov
*  Stavebníctvo  ›  Predprojektová a projektová príprava

Kľúčové slová

Akreditované laboratóriumAkustikaEmisieExhalátyHlukMonitoring hlukuProtihlukové bariéryStavebná vibroakustikaŠtúdiaVibrácieVibroakustické štúdie

Základné informácie

logotype

INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.

Meranie a predikcia v oblasti akustiky a osvetlenia, komplexné riešenia na minimalizáciu škodlivých faktorov v pracovnom a životnom prostredí, akreditované laboratórium

Československej armády 3
036 01 Martin
Mobil: +421 905 707 347
Mobil: +421 918 187 238
E-mail: insl@insl.sk
Web: www.insl.sk
Facebook
IČO: 45633771
IČ DPH / DIČ: SK2023059280

Merania škodlivých faktorov v životnom a pracovnom prostredí

Akreditované laboratórium

• hlukové štúdie, exhalačné štúdie
• meranie hluku, hlukové mapy
• protihlukové opatrenia, odhlučnenie
• posudzovanie vplyvov na ŽP, IPKZ, EIA
• svetlotechnické štúdie
• akustické štúdie
• meranie ionizujúceho žiarenia
• meranie chemických faktorov

Kvalitné certifikované merania

Spoločnosť INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. poskytuje služby v oblastiach ochrany životného a pracovného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov a obyvateľov podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v zmysle platných ustanovení vo vyhláškach a nariadeniach vlády.

Od svojho vzniku v roku 1997 sa špecializuje na merania škodlivých faktorov v životnom a pracovnom prostredí. Za 23 rokov svojej existencia spoločnosť vykonala tisíce meraní a štúdií pre potreby priemyselných a výrobných podnikov, správcov ciest, zdravotných zariadení, pracovných zdravotných služieb (PZS), stavebných spoločností, projekčných kancelárií, inštitúcií a pod.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA V OBLASTIACH

▪ Hluk
▪ Strategické hlukové mapy
▪ Protihlukové a antivibračné opatrenia
▪ Akčné plány
▪ Technické posudky
▪ Vibrácie
▪ Osvetlenie
▪ Tepelno-vlhkostná mikroklíma
▪ Prašnosť
▪ Chemické škodliviny
▪ Ionizujúce žiarenie

Viac o našich službách nájdete na stránke www.insl.sk/sluzby.php

Pôsobíme po celom Slovensku

Návrhy protihlukových bariér a valov

Článok bol publikovaný: 16. 2. 2022

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

Galéria

Návrhy protihlukových bariér a valov
Návrhy protihlukových bariér a valov
Meranie a stanovenie expozície osôb pri prenose kmitania na ruky a na telo
Meranie a stanovenie expozície osôb pri prenose kmitania na ruky a na telo
Merania hluku v priestoroch pracovísk
Merania hluku v priestoroch pracovísk
 

Údaje o firme INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. boli overené: 16. 2. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 15. 8. 2012

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021    Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety