DatabázaČlánkyKľúčové slová

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Ochrana rastlín
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Osivá, semená sadby, šľachtenie

Kľúčové slová

AgrokomodityHerbicídyHnojivá, výživa rastlínOchrana rastlínOsivá, semenáPesticídy

Základné informácie

logotype

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.

Osivá a prípravky na ochranu a výživu rastlín

Novosvetská 18
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 7557
E-mail: chemstar@chemstar.sk
Web: www.chemstar.sk

IČO: 35782854
IČ DPH / DIČ: SK2020277259

Naša činnosť:

• Optimalizácia rastlinnej výroby systémom precízneho poľnohospodárstva - MyDataPlant®
• Odborné poradenstvo spojené s flexibilnou logistikou pesticídov, špičkových listových hnojív Envivia a osív
• Výkup rastlinných komodít

Logistické centrum:
Železničná 52, 932 01 Veľký Meder
Okružná 116, 979 01 Rimavská Sobota

Lepšie poľnohospodárstvo

V 90-tych rokoch minulého storočia sa v slovenskom poľnohospodárstve nastali výrazné zmeny. Zmenila sa štruktúra fariem, sprivatizovali sa štátne majetky, vznikol veľký počet súkromných farmárov, nastal silný odliv fundovaných a skúsených riadiacich pracovníkov – odborníkov z poľnohospodár­stva. Navyše sa doposiaľ bezproblémový tok peňazí a odbyt poľnohospodárskych komodít stal veľmi komplikovaným. Logickou odpoveďou na riešenie spomínanej problematiky bol vznik agro-obchodných spoločností s komplexnými službami.

Spoločnosť Chemstar spol. s r. o. bola založená v roku 1995, so sídlom v Bratislave. Formovala sa z manažmentu technickej kancelárie Ciba – Geigy (po zlúčení so spoločnosťou Sandoz – Novartis), ktorá bola založená v roku 1991. Na začiatku svojho pôsobenia sa spoločnosť zaoberala výhradným zastupovaním spoločnosti Novartis (registrácia pesticídov a osív poľných plodín, prieskum trhu a zavádzanie nových produktov na trh, atď.), ako aj dovozom a predajom pesticídov a osív pre Slovensko. Chemstar sro veľmi rýchlo vyrástla svoju právnu formu a v roku 2000 sa pretransformovala na Chemstar Slovakia akciová spoločnosť. Od tých čias neustále si buduje 3 základné fázy svojej činnosti:
1/ zaistenie potrebných vstupov (osivá, pesticídy, hnojivá…) svojim pestovateľom, vrátane silného a promtného poradenského servisu
2/ prefinancovanie pestovania plodín
3/ efektívne odbytovanie rastlinných komodít od svojich pestovateľov

Chemstar Slovakia plne využíva všetky možnosti na overenie nových odrôd a pesticídov formou zakladania poloprevádzkových pokusov, organizovania odborných seminárov s praktickou ukážkou až po výber vhodných produktov pre jednotlivé ekonomicko – ekologické pestovateľské oblasti, sleduje zvyšovanie odbornej úrovne a efektívnosti pestovania plodín u svojich partnerov.

V súčasnosti firma zabezpečuje komplexný obchodno-technický servis pre viac ako 450 obchodných partnerov. Kladie veľký dôraz na seriózne partnerské vzťahy, najmä kvalitný servis a operatívnosť dodávok. Za týmto účelom vybudovala logistické centrum vo Veľkom Mederi na skladovanie osív, pesticídov, ale aj poľnohospodárskych produktov (obilniny, repka, slnečnica, kukurica).
Toto logistické centrum má viaceré výhody:
- nachádza sa v najprodukčnejšej poľnohospodárskej oblasti Slovenska
- disponuje vlastnou železničnou vlečkou pre manipuláciu s komoditami
- je vzdialený iba 30 km od najväčšieho nákladného riečneho prístavu v Komárne
- disponuje s vlastným colným skladom s komplexnými službami
- disponuje s infraštruktúrou na vysokej úrovni (plne elektrifikovaná a plynofikovaná, telefónne spojenie, vysokorýchlostné internetové mikrovlnové prepojenie s technológiou WIFI, atď.)

Článok bol publikovaný: 29. 3. 2023

 

Poloha na mape

Galéria

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2010
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2010
 

Údaje o firme CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. boli overené: 29. 3. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 22. 5. 2020

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023

Počet návštev. Minulý rok: 1106, Tento rok: 169, Tento mesiac: 17, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety