DatabázaČlánkyKľúčové slová

Hydropol - Rudolf Polák, spol. s r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Predprojektová a projektová príprava  ›  Geológia, hydrogeológia

Kľúčové slová

Geologické práce, geológiaStavebné firmy, spoločnosti

Základné informácie

logotype

Hydropol - Rudolf Polák, spol. s r.o.

Komplexné riešenia z oblasti hydrogeológie, životného prostredia a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Rajská 1
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 5263 5802
Mobil: +421 903 727 041
E-mail: julia@netax.sk
Web: www.hydropol.sk

IČO: 35735279
IČ DPH / DIČ: SK2020269394

Kontaktné osoby

RNDr Rudolf Polák - konateľ spoločnosti

Naša činnosť:

Hydrogeologický prieskum pre:
• vodné zdroje, závlahy pozemkov, infiltrácia dažďových vôd
• tepelné čerpadlá
• monitoring kvality podzemnej vody
• výpočet množstiev podzemných vôd

Prieskum a sanácia znečistených podzemných vôd a zemín:
• pre staré environmentálne záťaže
• analýza rizika znečisteného územia
• pri environmentálnych škodách, haváriách aut a vlakov
• mimoriadne zhoršenie vôd - úniky nebezpečných látok do zemín a podzemných vôd

Zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov:
• zeminy, kamenivo, stavebné materiály, vrtné kaly
• odpady z odlučovačov ropných látok

https://www.infoma.sk/plochy/galeria/hydropol-rudolf-polak/hydropol-1.jpg

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Hydropol - Rudolf Polák, spol. s r.o. boli overené: 18. 1. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 0. 0. 0000

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety