DatabázaČlánkyKľúčové slová

LIGNOTESTING, a.s.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia

Kľúčové slová

Skúšobníctvo, certifikácia

Základné informácie

logotype

LIGNOTESTING, a.s.

Posudzovanie parametrov a skúšanie stavebných a drevárskych výrobkov a certifikácia manažérskych systémov

Technická 5
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 2957
Mobil: +421 905 529 934
E-mail: lti@lignotesting.sk
E-mail: procert@procert.sk
Web: www.lignotesting.sk
Web: www.procert.sk

IČO: 35745924
IČ DPH / DIČ: SK2020220180

Kontaktné osoby

Ing. Ján Remiar - výkonný riaditeľ
Ing. Katarína Adamuščinová - vedúca certifikačného orgánu
Ing. Tatiana Fačková - vedúca certifikačného orgánu PROCERT

Služby:

Činnosť autorizovanej a notifikovanej osoby a skúšanie stavebných výrobkov a výrobkov z dreva, certifikácia manažérskych systémov

Činnosť spoločnosti LIGNOTESTING, a.s.

Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov:

Autorizovaná osoba reg. č. SK02
Notifikovaná osoba č. 1478

 • certifikácia nemennosti parametrov
 • certifikácia systému riadenia výroby
 • počiatočné inšpekcie a priebežné dohľady
 • skúšky stavebných výrobkov

Skúšanie materiálov a výrobkov:

Akreditované Skúšobné laboratórium materiálov a výrobkov

 • stanovenie emisie formaldehydu
 • fyzikálne a mechanické skúšky výrobkov:
  • okná, okenice, svetlíky, dvere, brány a vráta, mreže, závesy, zámky, zatvárače, podlahoviny, obklady, podhľady, latovky, preglejky, dýhy, vláknité a trieskové dosky, lepené lamelové drevo, stavebné rezivo, nosníky z dreva, podvaly, stĺpy, pilóty, lepidlá, tmely, náterové látky, spojovacie prostriedky na drevo, ochranné prostriedky na drevo, palety EUR, nábytok

Poradenstvo a technický rozvoj:

 • odborné posudky a analýzy materiálov a výrobkov
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti:
  • hodnotenia výrobkov
  • normalizačná činnosť

Certifikácia nemennosti parametrov výrobkov

Akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci výrobky

 • certifikácia nemennosti parametrov požiarnych dverí a brán
 • certifikácia nemennosti parametrov ventilačných jednotiek na odvod splodín horenia
 • certifikácia nemennosti parametrov stavebného kovania
 • certifikácia systému riadenia výroby stĺpov, konštrukčného reziva a dosák z dreva

Certifikácia manažérskych systémov

 • Akreditovaný certifikačný orgán PROCERT
  • systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
  • systém enviromentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001
 • úvodný audit a certifikácia
 • dozory a recertifikácia

Školenia o manažérskych systémoch

 • základné školenie k manažérskym systémom
 • školenie interných audítorov
 • školenie k požiadavkám jednotlivých noriem

Článok bol publikovaný: 9. 10. 2018

 

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme LIGNOTESTING, a.s. boli overené: 12. 1. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 12. 10. 2018

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2019Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022

Počet návštev. Minulý rok: 427, Tento rok: 103, Tento mesiac: 23, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety