DatabázaČlánkyKľúčové slová

BHF Environmental, s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Predprojektová a projektová príprava  ›  Geológia, hydrogeológia
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Ekológia, likvidácia odpadov

Kľúčové slová

Geoelektrická kontrola Geofyzikálny prieskumGeologické práce, geológiaGeologický prieskum

Základné informácie

logotype

BHF Environmental, s.r.o.

Geofyzikálny prieskum, kontrola veľkoplošných plastových izolácií / applied geophysics, geoelectrical leak detection surveys

Dúbravská cesta 9
842 37 Bratislava
Tel.: +421 2 5477 4689
E-mail: bhf@bhf.sk
Web: www.bhf.sk

IČO: 31384331
IČ DPH / DIČ: SK2020320797

Kontaktné osoby

RNDr. Julian Filo - 0903 406 044
RNDr. Vladimír Hrubý - 0903 406 050

Geofyzikálny prieskum

• geofyzikálne práce pre potreby ložiskovej geológie, inžinierskej geológie, hydrogeológie a pre potreby prieskumu geologických činiteľov životného prostredia...
• geoelektrická kontrola nepriepustnosti plastových izolačných fólií na skládkach
odpadov, v odkaliskách, v priemyselných nádržiach, na strechách, terasách, v podzemných garážach...
• geografické informačné systémy

Špecialisti na geofyzikálny prieskum

Spoločnosť BHF Environmental bola založená v roku 1994. So sídlom v Bratislave (Slovenská republika) a v Portsmouth (Veľká Británia) realizuje práce v celom svete. Spoločnosť sa venuje aplikácii geofyzikálnych metód a geografickým informačným systémom.

Kontrola tesnosti plastových izolácií

Na detekciu a následnú lokalizáciu netesností v plastovej izolácii používame vlastný geoelektrický systém GECO.

Geoelektrické systémy sú najpoužívanejšie a veľmi efektívne systémy na kontrolu tesnosti plastových geomembrán. Sú akceptované ako štandardná metóda v procese sledovania kvality konštrukcie skládkových a iných plastových tesnení v mnohých krajinách.

Geofyzikálny prieskum

S využitím komplexu geoelektrických metód, magnetometrie, gravimetrie a termometrie ponúka naša spoločnosť BHF Environmental, s.r.o. Bratislava, pomoc pri riešení problémov v oblastiach:

• tvorba a ochrana životného prostredia:
prieskum pre nové skládky odpadov, prieskum a monitorovanie starých a pochovaných skládok odpadu, prieskum skládok kalov a lokalizácia pochovaných kontajnerov s odpadom, prieskum rozsahu a šírenia znečistenia v horninovom prostredí

• inžinierska geológia:
prieskum zosuvných území, prieskum pre pozemné, líniové a vodné stavby, detekcia tektonických línií, zisťovanie homogenity horninových prostredí, porušenosti a hĺbky uloženia skalného podložia, lokalizácia starých riečnych korýt, lokalizácia plytko uložených banských diel, dutín a iných objektov v zemi, vyhľadávanie zdrojov geotermálnej, pitnej a úžitkovej vody, prieskum únikov vôd z nádrží, prieskum ochranných hrádzí vodných tokov, nádrží a iných objektov, sledovanie prúdenia podzemných vôd

• hydrogeológia:
vyhľadávanie zdrojov geotermálnej, pitnej a úžitkovej vody, prieskum únikov vôd z nádrží, prieskum ochranných hrádzí vodných tokov, nádrží a iných objektov, sledovanie prúdenia podzemných vôd

• korózny prieskum
• archeológia a speleológia
• vyhľadávanie a prieskum nerastných surovín

Geografické informačné systémy

V oblasti geografických informačných systémov (GIS) ponúkame:

• príprava údajov pre GIS a ich spracovanie v GIS
• tvorba vektorových a rastrových údajov
• tvorba tematických máp
• geografické analýzy

Článok bol publikovaný: 2. 2. 2022

 

Poloha na mape

Galéria

Permanentný geco systém
Permanentný geco systém
Mobilný geco systém
Mobilný geco systém
Geofyzikálny prieskum
Geofyzikálny prieskum
 

Údaje o firme BHF Environmental, s.r.o. boli overené: 2. 2. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 1. 10. 2018

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020    Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021    Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety