DatabázaČlánkyKľúčové slová

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Poľnohospodárska prvovýroba  ›  Zmiešané hospodárstvo
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Mechanizačné služby
*  Poľnohospodárstvo  ›  Poľnohospodárska prvovýroba  ›  Rastlinná výroba
*  Poľnohospodárstvo  ›  Poľnohospodárska prvovýroba  ›  Živočíšna výroba
*  Potravinárstvo  ›  Slovenské potraviny  ›  Mlieko, mliečne výrobky, syry

Kľúčové slová

Chov dobytkaKukuricaMechanizačné službyMliekoMlieko a mliečne výrobkyObilninyOlejninyRastlinná výrobaStrukovinyŽivočíšna výroba

Základné informácie

logotype

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec

Rastlinná výroba, živočíšna výroba, služby v oblasti mechanizácie

094 12 Vechec
Tel.: +421 57 4490 217
Mobil: +421 918 623 270
E-mail: podvechec@gmail.com
Web: www.podvechec.sk

IČO: 31714838
IČ DPH / DIČ: SK2020528169

Kontaktné osoby

Marián Bindas - predseda
Ing. Ladislav Kušnyer - podpredseda

Činnosť:

• Rastlinná výroba - obilniny, olejniny, strukoviny, kukurica
• Živočíšna výroba - HD výkrm, produkcia mlieka a jeho predaj v okrese
• Služby v oblasti mechanizácie

Družstvo, ktoré sa ani po roku 1989 nerozpadlo a nerozdelilo

POD Vechec je dnes najväčším, ale aj ekonomicky najsilnejším poľnohospodárskym podnikom v okrese Vranov nad Topľou. Aj jeho história a premeny za vyše 60 rokov je zaujímavá a odráža aj veľké zmeny v celej našej spoločnosti.

Družstvo hospodári na výmere skoro 2.400 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho predstavuje skoro 1.700 ha orná pôda. Táto pôda sa nachádza v katastrálnych územiach mesta Vranov n/T. a obcí Vechec, Banské, Čičava, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Sačurov, Zámutov a Komarany. Rozhodujúcu výmeru ornej pôdy zaberajú obilniny, z nich najviac ozimná pšenica skoro 600 ha. Pestujeme aj ozimný a jarný jačmeň. Z obilnín skoro 200 ha predstavujú osivárske výmery. Z ďalších plodín veľký význam má ozimná repka, kukurica, sója aj slnečnica. Významným odlíšením od iných podnikov je pestovanie osiva tráv. Pestovanie tráv na semeno má u nás už dlhodobú tradíciu. Dnes tieto osivárske plochy zaberajú skoro 200 ha.

Družstvo sa venuje iba chovu hovädzieho dobytka, na čo využíva tri hospodárske dvory: Ortáše, Juskova Voľa a Vechec.

Najdôležitejší je hospodársky dvor Ortáše, kde chováme okolo 190 ks dojníc. Chov je zaradený medzi šľachtiteľské chovy slovenského strakatého dobytka. Hlavným produktom tohto dvora je mlieko. V jeho výrobe sa nám dlhodobo darí zvyšovať dojivosť.

Predaj čerstvého mlieka v okrese
sa realizuje prostredníctvom spolupráce s inou firmou.

Článok bol publikovaný: 15. 5. 2020

 

Poloha na mape

Galéria

POD Vechec - žatva
POD Vechec - žatva
POD Vechec - žatva
POD Vechec - žatva
POD Vechec - žatva
POD Vechec - žatva
 

Údaje o firme Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec boli overené: 15. 6. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 22. 5. 2017

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020    Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety