DatabázaČlánkyKľúčové slová

CHEMMEA spol. s r. o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
*  Poľnohospodárstvo  ›  Technologické dodávky a služby iné  ›  Technologické dodávky iné

Kľúčové slová

KalibráciaKurzy a školeniaLaboratóriá, špecializované zariadeniaMeracia technikaMeranie, meradláMetrológiaSkúšobníctvo, certifikáciaVzdelávacie zariadenia a agentúry

Základné informácie

logotype

CHEMMEA spol. s r. o.

Služby metrológie, vzdelávanie a konzultácie pre systémy kvality merania, dodávka meracích zariadení a RM pre skúšanie a kalibráciu

Radlinského 27, P.O.BOX 260
814 99 Bratislava
Tel.: +421 2 5292 4162
Tel.: +421 2 5292 4163
E-mail: chemmea@chemmea.sk
Web: www.chemmea.sk

IČO: 31415547
IČ DPH / DIČ: SK2020359462

• Služby metrológie v oblasti kalibrácií meradiel, tvorba metrologických dokumentov a postupov
• Vzdelávanie v oblasti metrológie, organizovanie odborných seminárov a praktických tréningov
• Konzultácie v oblasti systémov kvality pre akreditované a iné skúšobné a kalibračné laboratóriá
• Poradenstvo a dodávka meracích zariadení a referenčných materiálov pre skúšanie a kalibrovanie,
• Príprava štandardných operačných postupov merania a vyhodnotenia neistôt merania
• Analýza meracích systémov (MSA)

Kľúčové slová: Metrológia, kalibrácia, vzdelávanie v metrológii, analýza meracích systémov, systémy kvality merania, referenčné materiály, meracie zariadenia pre skúšobníctvo a kalibrovanie.

Poloha na mape

 

Údaje o firme CHEMMEA spol. s r. o. boli overené: 30. 5. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 1. 7. 2015

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety