DatabázaČlánkyKľúčové slová

ENERGIA, spol. s r.o.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Služby odborné  ›  Odborné poradenstvo a vzdelávanie

Kľúčové slová

Projektanti, projektovanieProjektovanieProjektovanie inžinierskych stavieb

Základné informácie

logotype

ENERGIA, spol. s r.o.

Projektanti, zabezpečujúca všetky druhy projektovej a predprojektovej dokumentácie energetických stavieb

Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4146 977
Mobil: +421 905 229 563
E-mail: energia@energiatp.sk
Web: www.energiatp.sk

IČO: 31561471
IČ DPH / DIČ: SK2020452357

• Komplexné projektové a inžinierske služby
• Odborné poradenstvo súvisiace s výstavbou energetických diel, elektrizačných a teplárenských sústav vrátane nadväzujúcich zariadení.

Kľúčové slová: Projektová činnosť, Projektová dokumentácia, plynové kotolne, kogeneračné jednotky, čerpacie stanice, výmenníkové stanice, odovzdávacie stanice tepla (OST), miešacie stanice, Projekty potrubných sietí, Projektová činnosť, Realizačná dokumentácia, inžinierska činnosť

O spoločnosti ENERGIA, spol. s r.o.

ENERGIA spol. s r.o. je projektová a inžinierska spoločnosť, zabezpečujúca všetky druhy projektovej a predprojektovej dokumentácie energetických stavieb.

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra na Okresnom súde Banská Bystrica v roku 1992.

Know – how spoločnosti je založené na schopnostiach základného kádra pracovníkov overených dlhodobou úspešnou praxou. Pracovníci spoločnosti sa od šesťdesiatich rokov minulého storočia zúčastňujú na koncipovaní a projektovom riešení stavieb, modernizácií, ekologizácií a rekonštrukcií energetických zariadení. Projektanti spoločnosti sa aktívne podieľali na projektovej príprave veľkého množstva tepelno – energetických diel v Českej a Slovenskej republike.

Nápady a riešenia našich projektantov sú overené dlhoročným úspešným prevádzkovaním nimi navrhnutých zdrojov, rozvodných sietí a pod.

Súčasná študijná, projektová a inžinierska činnosť spoločnosti je orientovaná najmä na obnovu a rozvoj energetiky so všetkými progresívnymi a ekologickými prvkami zodpovedajúcimi požiadavkám 21. storočia.

Služby

Komplexné projektové a inžinierske služby vrátane odborného poradenstva súvisiace s výstavbou energetických diel, elektrizačných a teplárenských sústav vrátane nadväzujúcich zariadení.

Projektová činnosť – spracovanie projektovej dokumentácie

 • Prípravná dokumentácia
  • Štúdie realizovatežnosti nových stavieb, modernizácií a rekonštrukcií
  • Štúdie racionalizácie výroby a spotreby energií
 • Projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie
  • Komplexné projekty nových tepelno – energetických zdrojov ako:
   • plynové kotolne
   • kogeneračné jednotky
   • systémy centrálneho zásobovania teplom
   • čerpacie stanice
   • výmenníkové stanice, odovzdávacie stanice tepla(OST), miešacie stanice
  • Samostatné projekty jednotlivých odborných profesií
  • Projekty potrubných sietí:
   • parných
   • horúcovodných
   • teplovodných
   • studenej vody
 • Pevnostné výpočty potrubných sietí
 • Realizačná dokumentácia
 • Rozpočet
 • Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
 • Vypracovanie špeciálnych druhov dokumentácie
  • Dodávateľská dokumentácia
  • Predpisy pre komplexné skúšky a skúšobnú prevádzku
  • Prevádzkové predpisy

Inžinierska činnosť

 • Inžinierske služby pre investorov, dodávateľov a prevádzkovateľov
 • Autorský dozor na stavbe

Článok bol publikovaný: 29. 9. 2020

 

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme ENERGIA, spol. s r.o. boli overené: 29. 9. 2020
Internetový zápis úplný. Uverejnený 22. 9. 2020

Ročenka Energetika Strojárstvo 2021   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety