DatabázaČlánkyKľúčové slová

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Poľnohospodárska prvovýroba  ›  Lesné hospodárstvo
*  Poľnohospodárstvo  ›  Poľnohospodárske stroje a zariadenia  ›  Lesná technika

Kľúčové slová

Drevo - spracovanieDrevo - ťažbaKrmivo, kŕmne zmesiLesná technikaLesníctvoOchrana rastlínOchrana zvieratPílyPoľnohospodárska výrobaPoľnohospodárstvoPoľovníctvo, poľovníciRastlinná výrobaSlovenský výrobcaŽivočíšna výroba

Základné informácie

logotype

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Lesnícka výroba, Poľnohospodárska výroba, Drevárska výroba

067 67 Ulič 96
Tel.: +421 57 7694 127, 7694 121, 7694 138
Web: www.lpmulic.sk
Facebook
IČO: 00492531
IČ DPH / DIČ: SK2020511845

Kontaktné osoby

Ing. Marek Fecák - riaditeľ

• Pestovná činnosť - obnova lesa, ochrana lesa, škôlkárska a semenárska činnosť, ostatné pestovné práce
• Ťažbová činnosť- ťažba dreva, sústreďovanie dreva, odvoz, manipilácia
• Drevárska činnosť - pridružená drevárska výroba, odbyt a dodávky dreva
• Poľnohospodárska činnosť - rastilnná výroba krmovín, živočíšna výroba
• Poľovnícka činnosť

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Lesopoľnohospo­dársky majetok Ulič, štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstvom pôdohospodárstva zo dňa 30.6.1988 č. 5150/1988–63 ORP. Zapísaný je v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Pš, vložka č. 5/P.

Tento štátny podnik je v zmysle obchodného zákonika hospodárskou organizáciou s trvalou prevádzkovou výrobou, obchodom a právom poskytovania služieb. Hospodári na lesnom a poľnohospodárskom pôdnom fonde. Jeho výrobné zameranie je v spojení poľnohospodárskej výroby, lesníctva a spracovanie drevnej suroviny v piliarskej výrobe.

Sídlom podniku je obec Ulič. Leží v južnej časti Bukovských vrchov, v blízkosti štátnych hraníc s Ukrajinou a Poľskom. Je to kraj bohatý na jedinečné prírodné prostredie so strmými stráňami, hlbokými lesmi a pramenitými horskými bystrinami. Územie pokrývajú súvislé lesy s dominantným zastúpením dreviny buk. Zachovali sa tu lesy s pralesovitou štruktúrou, ktoré nemajú na Slovensku obdobu a dnes sú prísne chránené ako rezervácie. Nachádza sa tu 7 národných prírodných rezervácií – Riaba skala, Stužica, Stinská, Rožok, Havešová, Pľaša, Pod Ruským a 12 prírodných rezervácií. Podnik sa nachádza na území Biosférickej rezervácie Východné Karpaty, ktorá je od roku 1993 jedinou rezerváciou na svete, ktorú tvoria spojené územia troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny.

V súčasnosti podnik obhospodaruje na 24 318ha lesných pozemkov. Výmera poľnohospodárskej pôdy je 1 999ha z toho 373ha je orná pôda. Takmer celé obhospodarované územie podniku sa nachádza na území Národného parku Poloniny, z čoho vyplývajú záväzné obmedzenia hospodárskej činnosti.

Obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v podmienkach poloninského subregiónu s dlhoročnou tradíciou sa javí ako najprirodzenejšie a najefektívnejšie spojenie, umožňujúce zachovanie trvalo udržateľného osídlenia a sociálno-ekonomického rozvoja tohto okrajového regiónu SR.

Článok bol publikovaný: 8. 6. 2017

 

 

Pracoviská

  Poloha na mape

  Galéria

   

  Údaje o firme Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik boli overené: 1. 6. 2023
  Internetový zápis úplný. Uverejnený 7. 6. 2017

  Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022

  Počet návštev. Tento rok: 285, Tento mesiac: 1, Dnes: 1

   
   
  INFOMA REALITY

  PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

  GDPR     © 2005 - 2023 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety