BURZA

MT Progress Equity, spol. s.r.o.

Pridaj nový inzerát

MT Progress Equity, spol. s.r.o.

Zameranie spoločnosti: výstavba rodinných domov na kľúč, projektovanie¸ zameranie, osadenie stavby, stavebný dozor, stavebné povolenie je obstarané pre klienta našou spoločnosťou, zastrešenie financovania prostredníctvom bánk a spoločnosti Gepard Finance s.r.o., realitná činnosť : predaj, prenájom a výkup nehnuteľnosti, výstavba obytných, priemyselných stavieb v komplexnom rozsahu, development.
Profil spoločnosti MT Progress Equity, s.r.o.: našou nosnou činnosťou a predmetom podnikania je stavebníctvo, development, realitný segment trhu.
V smere variability spoločnosti realizujeme a obstarávame predaj investičných projektov, bankové a finančné služby. Sme expertízna spoločnosť, špecializovaná na výstavbu a projektovanie stavieb, investičnú prípravu , projektový manažment a technický dozor stavieb, obchodnú činnosť v realitnom trhu, bankové a finančné služby. Výber a posúdenie vhodnosti lokality na realizáciu investičného zámeru
Prieskumy a diagnostiku v oblasti geológie, topografie, statiky a inžiniersku činnosť v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie stavby. Architektonické a návrhy v oblasti urbanizmu, exteriéru, interiéru až stavebného detailu. Kompletnú predprojektovú a projektovú prípravu stavieb. Počítačové spracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie stavieb. Realizácia a manažment stavieb, autorský a stavebný dozor. Ekonomické hodnotenie navrhovaných investícií.. Návrhy stavebno-technických a konštrukčných úprav objektov pre zníženie energetickej náročnosti. Výstavba: administratívne a polyfunkčné objekty, dopravné stavby, priemyselné stavby, penzióny, hotely, rodinné domy a bytové domy – novostavby. Využívame invenciu, skúsenosti a schopnosti našich partnerov ktorý sú zároveň aj našimi klientmi. Kladieme si za cieľ slovenským aj zahraničným partnerom, klientom poskytovať kvalitnú prácu, odvodenú od vysokej kultúry podnikania.
Špecifikácia, dopyt, požiadavky: následne po prebratí potrebných podkladov a informácii spoločnosť MT Progress Equity s.r.o. pristúpi k efektívnej realizácii poskytnutia individuálneho, progresívneho, ekonomického riešenia pre klienta.

 

MT Progress Equity, spol. s.r.o.
Ulica: Lesnícka 11362/78
Obec: Prešov
Telefón: +421908987579
E-mail: mtimko@progressequity.sk
Lokalita: Prešov - Prešovský kraj - Slovenská republika

© 2005 - 2016 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety