* Domov | * Kontakt | * Na stiahnutie | * Linky | * Kariéra | * Štatistika návštevnosti | Cenník inzercie | Mapa stránok | Mobil | facebook | English version
V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2017
DatabázaČlánkyBurza
 

Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo - informácie k vydaniu publikácie

Vážené dámy, vážení páni, obchodní partneri !

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v spolupráci s vydavateľstvom INFOMA Business Trading, spol. s r.o., pripravuje desiate vydanie adresára členov komory a ďalších podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky v oblasti pôdohospodárstva a potravinárstva. Adresár je vydávaný v rámci edície COMMERCIAL DIRECTORY.

Stavebníctvo
COMMERCIAL DIRECTORY
Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo
Slovenska 2017

Distribúcia na náklady vydavateľa:

Kniha:
Hlavná distribúcia - komerčná:

• SPPK a jej členovia
• poľnohospodárska prvovýroba - roľnícke družstvá a farmári
• potravinárska výroba - výrobcovia potravín a nápojov
• obchodné reťazce s potravinami
• vystavovatelia a odborná verejnosť na odborných výstavách

Vedľajšia distribúcia - rezortná:

• rezortné ministerstvo a jeho zložky
• úrad pre verejné obstarávanie
• akreditované laboratóriá a skúšobne
• výskumné ústavy z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
• stavovské organizácie, zväzy
• odborné školstvo

Základné informácie:

Jazyk: slovenský (nomenklatúra aj v jazyku anglickom)
Náklad: 4.000 ks
Médiá: kniha, internet, mobile internet
Ročník: dvanásty
Termín vydania: júl 2017
Uzávierka: 30. 6. 2017

Obsah

Príhovor Ministra pôdohospodárstva

Príhovor Prezidenta SPPK

Nomenklatúra

 1. Poľnohospodárstvo
  1. Rastlinná výroba a obchod
  2. Živočíšna výroba a obchod
  3. Zmiešané hospodárstvo
  4. Ochrana rastlín
  5. Hnojivá a výživa rastlín
 2. Potraviny, nápoje, potravinárske prísady
  1. Potraviny živočíšneho pôvodu
  2. Potraviny rastlinného pôvodu
  3. Potraviny ostatné
  4. Nápoje alkoholické
  5. Nápoje nealkoholické
  6. Obchodná činnosť
  7. Potravinárske prísady
 3. Stroje a zariadenia
  1. Pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  2. Pre potravinársky priemysel a gastronómiu
 4. Technologické dodávky a služby
 5. Služby
  1. Služby odborné
  2. Služby súvisiace
  3. Zväzy, združenia, asociácie, komory
  4. Obnoviteľné zdroje energie
  5. Záhradníctvo

Informácie o komore

Databáza členov komory

Prehľad významných spoločností

Zoznam V.I.P.

Abecedný register prezentovaných spoločností

(Zmena vyhradená)

Poľnohospodárstvo - kategórie na internete

 1. Poľnohospodárska prvovýroba
  1. Rastlinná výroba
  2. Živočíšna výroba
  3. Zmiešané hospodárstvo
  4. Ekologické hospodárstvo
  5. Ovocinárstvo, Zeleninárstvo, vinárstvo
  6. Lesné hospodárstvo
  7. Agroturistika
 2. Poľnohospodárske stroje a zariadenia
  1. Pre rastlinnú výrobu
  2. Pre živočíšnu výrobu
  3. Náhradné diely pre poľnohospodárske stroje
  4. Farmárske potreby
  5. Komunálna technika
  6. Lesná technika
 3. Technologické dodávky a služby iné
  1. Technologické dodávky iné
  2. Záhradníctvo
  3. Súvisiace
  4. Obnoviteľné zdroje energie
 4. Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu
  1. Osivá, semená sadby, šľachtenie
  2. Ochrana rastlín
  3. Hnojivá a výživa rastlín
  4. Skladovanie, sušenie, čistenie
  5. Mechanizačné služby
  6. Krmivá, kŕmne zmesi a doplnky
  7. Obchodná činnosť
  8. Veda, výskum, vzdelávanie
  9. Certifikácia, skúšobníctvo
  10. Zväzy, združenia, asociácie, komory
  11. Finančné služby pre poľnohospodárov
  12. Poradenské a inžinierske služby
  13. Softvérové služby
  14. Ostatné služby pre poľnohospodárstvo

Potravinárstvo - kategórie na internete

 1. Potraviny, nápoje a potravinárske prísady
  1. Potraviny živočíšneho pôvodu
  2. Potraviny rastlinného pôvodu
  3. Potraviny ostatné
  4. Nápoje alkoholické
  5. Nápoje nealkoholické
  6. Obchodná činnosť
  7. Potravinárske prísady
 2. Potravinárske stroje
  1. Potravinárske stroje a zariadenie
  2. Gastronomické stroje a zariadenia
 3. Služby pre potravinárov
  1. Veda, výskum, vzdelávanie
  2. Obaly a obalová technika
  3. Zväzy, združenia, asociácie, komory

Prezentujte sa

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI / ÚVERY / HYPOTÉKY

© 2005 - 2016 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety