* Domov | * Kontakt | * Na stiahnutie | * Linky | * Kariéra | * Štatistika návštevnosti | Cenník inzercie | Mapa stránok | Mobil | facebook | English version
V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2017
DatabázaČlánkyBurza
 

Export Slovakia - informácie k vydaniu publikácie

export-slovakia-logo

COMMERCIAL DIRECTORY
EXPORT SLOVAKIA 2017

 

Motto: "Future Energy"

Prestížna prezentácia Slovenska
na celosvetovej výstave národov EXPO 2017 ASTANA

Rozhýbme ekonomiku a povedomie Slovenska spoločnými silami

Vážení priatelia!

Vydavateľstvo INFOMA pripravuje vydanie 17. ročníka prestížnej publikácie SLOVAKIA 2017, ktorá už 17 rokov reprezentuje Slovenskú republiku, v najvyšších diplomatických a podnikateľských kruhoch doma a v zahraničí.

V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných veci Slovenskej republiky, agentúrou SARIO, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, INFOMA už 17 rokov distribuuje publikáciu SLOVAKIA na slovenské zastupiteľské úrady v zahraničí prostredníctvom diplomatickej pošty, zahraničné zastupiteľské úrady akreditované pre SR, obchodné a priemyselné komory európskych štátov, zahraničných investorov a podnikateľov.

Publikácia je súčasťou vládnych prezentácií na rôznych podujatiach, veľtrhoch a výstavách (napr.: LOH v Rio 2016, EXPO 2015 v Miláne, Slovenský Olympijský dom na LOH v Londýne 2012, EXPO Shanghai 2010, EXPO Zaragoza 2008, EXPO Hannover 2000 a pod.).

Obsahuje okrem inzercie aj veľmi veľa užitočných informácií:

Technické informácie:

Jazyk: anglický
Náklad: min. 3000 ks
Médiá: kniha, internet, mobile internet
Kniha: formát A4 v plnej farbe
Ročník: sedemnásty
Termín vydania: apríl 2017
Uzávierka: 30. 3. 2017

Obsah

  Príhovory

 • Príhovor prezidenta Slovenskej republiky
 • Príhovor ministra hospodárstva

  Samospráva SR

 • Základné informácie o Slovenskej republike
 • Hlavné mesto Slovenskej republiky
 • Samospráva - vyššie územné celky
 • Samospráva - mestá a obce

  Dopravná infraštruktúra Slovenskej republiky

 • Cestná doprava
 • Letecká doprava
 • Železničná doprava

Prezentované spoločnosti

  1. Priemysel

 • Agrárny a potravinársky priemysel
 • Energetický a elektrotechnický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Chemický, gumárenský a plastikárenský priemysel
 • Papierenský priemysel
 • Stavebný priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Textilný a obuvnícky priemysel

  2. Služby

 • Bezpečnostné služby
 • Doprava a logisitka
 • Finančné a ekonomické služby
 • Lesné hospodárstvo
 • Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
 • Obchod
 • Podnikateľské poradenstvo
 • Preklady a tlmočenie
 • Veľtrhy a výstavy
 • Vodné hospodárstvo
 • Vydavateľstvá

  3. Cestovný ruch

 • Hotely, ubytovacie zariadenia
 • Kúpele
 • Reštaurácie, stravovacie zariadenia

  Zväz cestovného ruchu SR

  Slovenská poľnohospodárska a potraninárska komora

 • Príhovor prezidenta SPPK

  Slovenská obchodná a priemyselná komora

 • Príhovor prezidenta SOPK
 • Región Banská Bystrica
 • Región Bratislava
 • Región Košice
 • Región Nitra
 • Región Prešov
 • Región Trenčín
 • Región Trnava
 • Región Žilina

  Adresy štátnych inštitúcií

  Diplomatické misie

 • Slovenské veľvyslanectvá vo svete
 • Obchodno - ekonomické oddelenia
 • Slovenské misie a Slovenské inštitúty
 • Zahraničné veľvyslanectvá akreditované pre Slovenskú republiku

  Databáza

  V. I. P.

  Register

Export - kategórie na internete

 1. Agrárny a potravinársky sektor
  1. Poľnohospodárstvo
  2. Lesné hospodárstvo
  3. Potravinársky priemysel
  4. Gastronómia
  5. Odborné služby v sektore
 2. Stavebný sektor
  1. Predprojektová a projektová príprava
  2. Materiály, výrobky a systémy
 3. Strojárstvo, Energetika
  1. Hutníctvo a metalurgia
  2. Materiály a komponenty
  3. Spracovanie kovov a materiálov
  4. Automatizačné a riadiace systémy
  5. Vzduchotechnika a ekotechnika
  6. Automobilový priemysel
  7. Dopravná, manipulačná a stavebná technika
  8. Poľnohospodárska technika
  9. Špeciálna technika
  10. Energetika
  11. Elektrotechnika, elektronika
  12. Plynárenský a ropný priemysel
  13. Petrochemický priemysel
  14. Montážno-servisné spoločnosti
 4. Ostatné odvetvia priemyslu
  1. Chemický, gumárenský a plastikárenský priemysel
  2. Sklársky a keramický priemysel
  3. Obaly a obalová technika
  4. Papier a celulóza
  5. Textilný a odevný priemysel
  6. Farmácia
  7. Drevársky a nábytkársky priemysel
 5. Služby
  1. Autopožičovňe
  2. Konferenčné služby
  3. Životné prostredie a ekológia
  4. Veľtrhy a výstavy
  5. Finančné a ekonomické služby
  6. Marketing a médiá
  7. Sťahovanie
  8. Personálne poradenstvo
  9. Polygrafia a digitálna tlač
  10. Vydavateľstvá
  11. Veda, výskum, školstvo
  12. Telekomunikačné služby
  13. Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
  14. Preklady a tlmočenie
  15. Doprava a logistika
  16. Vodné hospodárstvo
  17. Obchod
  18. Podnikateľské poradenstvo
  19. Právne poradenstvo
  20. Realitné spoločnosti
  21. Lekárenské zariadenia
  22. Školiace a tréningové spoločnosti
  23. Bezpečnostné služby
 6. Cestovný ruch a hotely
  1. Hotely, ubytovacie zariadenia
  2. Agroturistika
  3. Reštaurácie, stravovacie zariadenia
  4. Cestovné kancelárie
  5. Kúpele
 7. Samospráva
  1. Obce
  2. Mestá
  3. Samosprávne kraje - Vyššie územné celky
 8. Komory v SR
  1. Slovenské komory
  2. Zahraničné obchodné komory v SR
 9. Diplomatické misie
  1. Slovenské veľvyslanectvá vo svete
  2. Obchodno - ekonomické oddelenia SR vo svete
  3. Slovenské misie a Slovenské inštitúty
  4. Zahraničné veľvyslanectvá akreditované pre SR
 10. Štátne inštitúcie a Medzinárodné organizácie v SR
  1. Ministerstvá
  2. Ostatné inštitúcie
  3. Medzinárodné organizácie v SR

Prezentujte sa

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI / ÚVERY / HYPOTÉKY

© 2005 - 2016 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety